WEBBANNONS

   


En Webbannons hos Szwecja.net består av:

1. En Bildbanner, som visas på startsidan eller på temasidor.
Ett klick på Bildbanner leder till...

 
 

2. En Basinfo sida, som innehåller: företagets logo, adress, telefonnummer och länkar till egen hemsida, företagsbeskrivning och erbjudande.

Från Basinfosidan kan man gå vidare till följande sidor. Det finns ingen begränsning på hur många sidor en presentation skall innehålla.

Varje Basinfosidan innehåller även...

   
 

3. Ett Svarskort. Den polska läsaren kan skriva till Er på polska. Vi översätter brevet till svenska och vidarebefordrar det till Er. Även Ni kan svara (via oss) på svenska och då får Er polska kontakt en polsk översättning.

Brev skrivna på svenska eller engelska skickas direkt till Er. Har Ni en polsktalande person inom företaget, kan vi styra brevet direkt till denne. Ni kan även ange en direktkontakt till personen. Detta markeras med den här symbolen

Se exempel på... Bildbanner och Basinfo sida (här översatt till svenska).