Vem har nytta av Szwecja.net?

Svaret är: alla de som vill agera på den polska marknaden eller informera om Sverige.

1. Företag

För små och medelstora företag är Szwecja.net det mest kostnadseffektiva sättet att nå den polska marknaden. Du kan söka affärspartners eller leverantörer, Du kan testa dina produkter eller tjänster på den nya marknaden och det till en nästan obefintlig kostnad i jämförelse med de traditionella metoderna. Plötsligt har Du råd att expandera på samma villkor som jättarna.

Stora företag, som presenterar sig på Szwecja.net, sänder en viktig signal till den polska marknaden — att de vill kommunicera på marknadens villkor. Alla fördelar med Szwecja.net — en adress som är omöjlig att glömma, språket på sajten, polskan, som inte begränsar målgruppen till de 5-10% engelsktalande i Polen och de låga kostnaderna — allt detta omfattar även de stora företagen.

Svenska företag som redan finns i Polen vinner mycket på att finnas på Szwecja.net webbexpon. De flesta polacker associerar Sverige med en stabil ekonomi och bra kvalité. Det ger en bra image att berätta om sin svenska anknytning.

2. Turistnäring

Hela turistnäringen drar särskilda fördelar av Szwecja.net's tillkomst. Här kan man sälja sin produkt direkt till slutkund eller knyta kontakter med professionella köpare inom sitt marknadssegment. Skapa en web-folder på Szwecja.net om produkten och använd det i din övriga marknadsföring.

3. Staten, län och kommuner

Vi inbjuder alla svenska läns- och kommunstyrelser att presentera sin region på Szwecja.net. Det kanske blir det mest effektiva sättet att sprida kunskapen om Sverige till ett ny EU-land. Visa län och kommuner har redan skapat information på polska. Men vilken svensk kan minnas en adress av typen www.strzebrzeszyce.pl !? Det är lika svårt för en polack att memorera www.simrishamnskommun.se. Det är nog bäst att presentera sin region på Szwecja.net och sedan länka vidare till sina sajter.

Polen

Mitt i Europas hjärta
speglar Polen hela kontinentens historia.