Polen – en ny EU-marknad

Polen är idag en av Europas mest dynamiska ekonomier och kännetecknas av stark tillväxt och stabilitet. Under de senaste fem åren har svenska företag nettoinvesterat närmare 21 miljarder kronor i Polen. Fr.o.m. 1 maj 2004 är Polen medlem i EU. Handeln med de nya medlemsländerna beräknas öka med 60 miljarder fram till 2008. Polens andel i svensk utrikeshandel beräknas öka till 3,4 %. Av de 10 nya EU- medlemmar är Polen redan vår största marknad. Idag köper ca 40 miljoner polacker lika mycket från Sverige som 1 280 miljoner kineser.

Cirka 70% av Polens BNP kan hänföras till den privata sektorn. Välutbildad och entreprenörsinriktad arbetskraft, den stora inhemska marknaden och det centrala läget i Europa är de viktigaste faktorerna till varför så stora investeringar görs inom polskt näringsliv. Expansionen av den privata marknaden i Polen har medfört att nya distributörer och nätverk har vuxit fram. Det är idag fullt möjligt att finna olika distributörer för de flesta varor - från rena konsumtionsvaror med krav på stor geografisk spridning, till kapitalvaror med ett fåtal säljkanaler.

Majoriteten av de stora svenska företagen finns redan på plats. Nu växer intresset bland allt fler små och medelstora svenska företag som vill etablera affärsförbindelser med Polen. Det är kanske där de stora möjligheterna finns.

Presentera ditt företag eller region för den nya marknaden!

Läs mer om den Polska marknaden.

Publikation från Svenskt Näringsliv "Utvidgningen effekter på Sverige ", PDF 214 KB

Exportrådets websida om Polen: www.swedishtrade.se/polen/

Polen
Med sitt centrala Läge i Europa är Polen idealiskt för både tillverkning och handel.