Kontakt på polska:
 
 Namn
 Firma
 email
 Tel
 

Svarskortet - en tolk

På varje basinfo sida placerar vi ett svarskort. Den polska läsaren kan skriva till Er på polska. Vi översätter brevet till svenska och vidarebefordrar det till Er. Även Ni kan svara på svenska och då får Er polska kontakt en polsk översättning.

Översättningarna utförs av människor, inte automatiserade översättningsprogram, som översätter automatiskt och skapar roliga dock helt obegripliga texter.

Det är annonsören som bekostar översättningarna. Därför har vi gjort en "varningsruta". Klicka i meddelandefältet bredvid, så dyker den upp.

Brev skrivna på svenska eller engelska skickas direkt till Er.