00051 besök f.o.m. (datum)

Företagsadresser, telefoner och...

e-mail adress
länk till er hemsida

Har ni en polsktalande kontaktman, ange kontaktuppgifter här...
Detta markeras med...

 

Företagets bransch

   

Basinfo sidan

Basinfo sidan är avsedd för den grundläggande information om företaget. Här beskriver Ni ert företag och ert erbjudande. Ni kan sälja varor eller tjänster. Ni kan också söka leverantörer eller affärspartners.

Texten bör inte överstiga 3-400 ord men Ni kan lägga länkar här till följande sidor eller de delar av er egen hemsida som är på polska.

Layouten på basinfo sidan är gemensam för alla annonsörer. Detta underlättar för läsarna att snabbt hitta de uppgifter de behöver.

Följande sida...

 

 

Kontakt på polska:

Namn
Firma
email
Tel
 

Svarskortet

Den polska läsaren kan skriva till Er på polska. Vi översätter brevet till svenska och vidarebefordrar det till Er. Även Ni kan svara på svenska och då får Er polska kontakt en polsk översättning.

Översättningarna utförs av människor, inte automatiserade översättningsprogram, som översätter automatiskt och skapar roliga dock helt obegripliga texter.

Brev skrivna på svenska eller engelska skickas direkt till Er.