Annika Karlsson nic

Annika Karlsson

Stała współpracowniczka Szwecja.net i Polen-expo.se.
Autorka tekstów i fotografii.

ak@szwecja.net

00464


Szwecja.net & Polen-expo.se

close