Fragment tekstu traktatu pokojowego z 1809 r. na mocy ktœrego Szwecja zrzeka sié Finlandii.

.