pil Szwecja / Nowiny / ... Szwecja.net
 

Czwartek, 9 sierpnia 2018 r.   00045

WYBORY 2018

Kalendarium

9 września 2018 r. odbędą się w Szwecji wybory do parlamentu, riksdagu, oraz władz lokalnych – rad gminnych oraz sejmików wojewódzkich i regionalnych. Wszystkie te głosowania odbywają się jednocześnie, w ciągu jednego dnia.

Kampania wyborcza w Szwecji toczy się od pierwszego dnia po poprzednich wyborach. Nie ma też żadnej "ciszy wyborczej". Partie polityczne propagują swoje idee aż do zamknięcia lokali wyborczych.

Organem organizującym i nadzorującym wybory w Szwecji jest Valmyndigheten, Vam, odpowiednik Państwowej Komisji Wyborczej.

Oto parę kluczowych dat w procesie wyborczym.

nic

 

 

  

Rok przed wyborami – 2017

1/03 – Vm zbiera statystki uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych. Służą one potem do ustalania mapy okręgów.

31/10 – Zatwierdzenie okręgów wyborczych.

10/11 – Ostatni dzień zgłoszenia żądania wyłożenia partyjnych kart wyborczych w lokalach. Dotyczy tylko partii, które uzyskały co najmniej 1% głosów w całym kraju, w którychś z ostatnich dwóch wyborach krajowych lub są reprezentowane we władzach lokalnych.

Rok wyborczy – 2018.

28/02 – Ostatni dzień dla zgłoszenia nazwy partii biorącej udział w wyborach.

10/04 – Ostatni termin zgłoszenia kandydatów do Zarządów Województw.

20/07 – Karty wyborcze wysłane do uprawnionych Szwedów mieszkających za granicą. (Tylko wybory do riksdagu).

3/08 – Ostatni termin dla partii politycznych potwierdzenia udziału w wyborach.

   
  

16/08 – Zagraniczni Szwedzi mogą już głosować w szwedzkich placówkach dyplomatycznych.

22/08 – Start głosowania przedterminowego w Szwecji.

9/09 – Dzień wyborów. Lokale wyborcze są czynne w godz. 08.00-20.00.

13/09 – Zakończenie liczenia głosów, również przedterminowych, nadesłanych pocztą itp.

Najpóźniej w ciągu 10 dni po wyborach Valmyndigheten ogłasza ostateczny wynik wyborów i ich zakończenie.

 

Zobacz też

Horror czy nadzieja?
- Almedalen

 

 

  

 

   
 

Ryszard NowakOpr. Ryszard Nowak
rn@Szwecja.net

   
 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2018/wybory/kalendarium.html