pil Szwecja / Nowiny / Wybory / ... Szwecja.net
 

Piątek, 10 sierpnia 2018 r.   00037

WYBORY 2018

Informacje ogólne

Wybory powszechne w Szwecji odbywają się co cztery lata. W ciągu jednego dnia odbywają się wybory do:
– Parlamentu – Riksdag
– Organów samorządu terytorialnego:
–– Rad Gmin – Kommunfullmäktige
–– Sejmików wojewódzkich – Landstingsfullmäktige

Wybory do wszystkich tych organów odbywają się razem, jednego dnia. Nie ma żadnych ograniczeń co do terminu rozpoczęcia kampanii wyborczej, ani też nie istnieje nic takiego jak "cisza wyborcza". Kampanię można zacząć następnego dnia po minionych wyborach i prowadzić do zamknięcia lokali wyborczych w aktualnych wyborach.

Prawo do głosowania w wyborach samorządowych mają osoby, które:
– posiadają obywatelstwo szwedzkie i są zameldowane w Szwecji;
– posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE,
Islandii lub Norwegii i są zameldowane w Szwecji;
– posiadają obywatelstwo innego państwa i są zameldowane w Szwecji
nieprzerwanie od trzech lat.

Takie same reguły dotyczą biernego prawa wyborczego.

nic

 

 

  

Głosowanie odbywa się przede wszystkim na partię. Można również oddać głos na konkretnego kandydata, zaznaczając krzyżykiem kratkę przed jego nazwiskiem na karcie do głosowania. Można wybrać tylko jednego kandydata.

Próg wyborczy w wyborach do riksdagu wynosi 4% głosów, które dana partia musi uzyskać w skali kraju, by uczestniczyć w podziale mandatów poselskich. W wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego (Lansting), wynosi on 3%. W obecnych, 2018 r. wyborach, nie ma ograniczenia w wyborach do rad gminnych – Kommunfullmäktige. Jednak od następnych wyborów, od 2022 r, będzie on wynosił dwa lub trzy procent, w zależności od okręgów wyborczych w gminie.

Organem organizującym i nadzorującym wybory w Szwecji jest Valmyndigheten, odpowiednik Państwowej Komisji Wyborczej – val.se.

 
  

 

   
 

Ryszard NowakOpr. Ryszard Nowak
rn@Szwecja.net

   
 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2018/wybory/infoOgolne.html