pil Szwecja / Nowiny / ... Szwecja.net
 

Wtorek, 6 luty 2018 r.   00138

Ocena zagranicznego wykształcenia w Szwecji

Jeśli zamierzasz pracować lub planujesz kontynuować studia w Szwecji, możesz złożyć wniosek o ocenę Twojego wykształcenia do Rady Uniwersytetów i Szkół Wyższych (Universitets- och högskolerådet, UHR). Twoje wykształcenie musi być ukończone wraz z udokumentowanym egzaminem lub świadectwem ukończenia nauki.

Wykształcenie ukończone

Możesz otrzymać opinię (dokument), która przedstawi, jak ocenione jest Twoje wyksztalcenie w stosunku do szwedzkiego systemu nauczania. Opinię możesz przedłożyć pracodawcy, kiedy szukasz pracy. Z opinii możesz się również dowiedzieć, czy potrzebujesz uzupełnić swoje wyksztalcenie, np. w ramach nauki w Komvux. W celu otrzymania pomocy skontaktuj się z doradcą ds. kształcenia i zawodu(tzw. studie- och yrkesvägledare).

Jeśli posiadasz ukończone wyksztalcenie średnie, nie musisz mieć opinii w celu złożenia podania na studia wyższe, bo Twoje wykształcenie będzie ocenione w związku ze złożeniem elektronicznego wniosku na stronie Antagning.se lub Universityadmissions.se.

Wykształcenie nieukończone

Rada Uniwersytetów i Szkół Wyższych UHR nie ocenia nieukończonych wykształceń. Jeśli masz nieukończone wykształcenie uniwersyteckie i pragniesz kontynuować studia na uniwersytecie w Szwecji musisz skontaktować się z uniwersytetem lub szkołą wyższą, w której chcesz studiować. Decyzja o możliwości zaliczenia studiów zagranicznych podejmowana jest zawsze lokalnie przez uniwersytet lub szkołę wyższą.

Zawody regulowane

Niektóre zawody są regulowane zgodnie z prawem szwedzkim, co oznacza, że wymagana jest szczególna legitymacja lub autoryzacja w celu otrzymania prawa wykonywania zawodu. W takim przypadku musisz zwrócić się do urzędu odpowiedzialnego za dany zawód regulowany, aby tam uzyskać opinię.

Możesz np. zwrócić się do Wydziału Edukacji (Skolverket), by otrzymać legitymację nauczyciela lub do Głównego Zarządu Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialstyrelsen), jeśli posiadasz wykształcenie lekarskie lub pielęgniarskie.

Zestawienie zawodów regulowanych znajdziesz na stronie www.uhr.se/bedomning

nic

 

 

  

Wniosek o ocenę wykształcenia zagranicznego

W celu złożenia wniosku o ocenę Twojego wykształcenia nie musisz posiadać szwedzkiego numeru PESEL (personnummer), musisz jednak mieć adres poczty elektronicznej, który potrzebny jest do stworzenia Twojego osobistego konta. Aby móc otrzymać ocenę wykształcenia od Rady Uniwersytetów i Szkół Wyższych UHR, musisz być obywatelem kraju UE/EOG lub też mieć wcześniej złożony wniosek o zgodę na pobyt w Szwecji.

Wystawienie oceny jest bezpłatne, a wniosek internetowy dostępny jest w języku szwedzkim i angielskim.

Dokumenty

Najczęściej, dokumenty, które należy zeskanować i dołączyć w formie elektronicznej do aplikacji internetowej to:
• Metryka urodzenia/Personbevis (zamówisz ją w Urzędzie Skarbowym - Skatteverket)
• Dyplom ukończenia studiów (szkoły) oraz lista studiowanych przedmiotów / świadectwo ukończenia szkoły w języku oryginalnym oraz
• Tłumaczenie powyższych dokumentów, o ile nie zostały one wystawione w jednym z języków nordyckich lub w języku angielskim.

Akceptowane jest także tłumaczenia wykonane w innych językach, zobacz, w których: www.uhr.se/bedomning

Możliwe, że potrzebne będzie również dołączenie innych dokumentów (np. suplement do dyplomu). Aby dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę: www.uhr.se/bedomning i zapoznaj się z podaną tam informacją.

Oryginały dokumentów muszą być zeskanowane w formacie PDF, pliki należy dołączyć bezpośrednio do wniosku elektronicznego aplikacji internetowej.

Wniosek należy złożyć na stronie www.utbildningsbedomning.uhr.se. Tam też znajdziesz link do papierowej formy wniosku, jeśli nie możesz lub nie chcesz skorzystać z wersji elektronicznej.

   
  

 

   
 

Ryszard NowakOpr. Ryszard Nowak

Źródło UHR....
rn@Szwecja.net

   
 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:
http://szwecja.net/NOW/fs-now/2018/ZagraniczneWyksztalcenie.html