pil Szwecja / Nowiny / ... Szwecja.net
 

Czwartek, 24 czerwca 2017 r.   00010

Moderaci zmieniają szefa

Na rok przed wyborami do parlamentu w Szwecji szykuje się zmiana na stanowisku szefa największej partii opozycyjnego Aliansu – Moderatów. Alians to blok współpracy czterech partii centroprawicowych: Moderaci (M), Center(C), Liberałowie (L) oraz Chrześcijańscy Demokraci (KD).

nic

 

  

Alians, po szwedzku Alliansen, rządził w Szwecji w latach 2006–2014, przez dwie kadencje. W wyniku wyborów 2014 roku utracił władzę. Już w noc wyborczą ówczesny przywódca Moderatów i jednocześnie premier Szwecji Fredrik Reinfeldt ogłosił swoją rezygnację z tej pierwszej funkcji. Rezygnację z tej drugiej ogłosili wyborcy.

Władzę nad partią przejęła Anna Kinberg Batra, wywodząca się z finansowo-przemysłowej szwedzkiej rodziny o szerokich międzynarodowych kontaktach. Wierna działaczka partyjna od młodych lat. Dwukrotnie wcześniej próbowała zdobyć mandat posła do riksdagu (szwedzki sejm), poprzez skandalizującą kampanię.

   
  

Pozbawiona charyzmy i uroku, prowadząc pokrętną, niezdecydowaną politykę opozycyjną, doprowadziła partię do znacznej redukcji poparcia wyborców, z 24–28% w 2014 roku do około 15% obecnie.

Spadek poparcia dla Moderatów według sondaży różnych firm w maju 2015 r. i czerwcu 2017 r.

Firma

nic

05.2015
%

nic

06.2017
%

Sentio

 

24,3

 

15,9

Aftonbladet

 

23,3

 

16,4

Ipsos

 

26,1

 

16,0

YouGov

 

22,9

 

17,4

Novus

 

25,7

 

16,6

Sifo

 

24,4

 

15,9

Demoskop

 

25,8

 

18,2

Szwecja

 

Szwecja, poparcie wyborcow dla partii politycznych.Poparcie wyborców dla partii politycznych, czerwiec 2017 r., sondaż firmy Novus.

Wielu dotychczasowych zwolenników Moderatów przeniosło swe sympatie na inne partie Aliansu lub też, pozostających poza Aliansem, nacjonalistycznych Szwedzkich Demokratów (SD). Odzyskanie ich, przy pozostawieniu Batry u steru jest niemożliwe.

Osobiste zaufanie wyborców do Batry również jest bardzo niskie. W sierpniowym sondażu wyniosło 21%. Tylko przywódcy Zielonych obdarzeni są mniejszym zaufaniem.

Szwecja, zaufanie do liderow partyjnych,  2017 08

Procent wyborców, którzy mają duże lub bardzo duże zaufanie do poszczególnych liderów partyjnych; sierpień 2017 r., Aftonbladet/Inizio.

 

Batra

Anna Kinberg Batra

 

Szwedzkie partie polityczne
w riksdagu

C Center

KD Chadecja

L Liberałowie

M Moderaci

MP Zieloni

S Socjaldemoraci

SD Szwedzcy Demokraci

V Komuniści

Zobacz też Partie...

Koalicja rządząca: S+MP
  ptrzystawka V

Alians: M+C+L+KD

Poza blokami: SD

 

 

 

 

 

  

Żądania dymisji Batry pojawiały się już wcześniej. Teraz jednak dymisji Batry domagają się najważniejsze okręgi partyjne. Dzisiaj, 24 sierpnia, już siedem organizacji wojewódzkich Moderatów przyłączyło się do żądania dymisji Batry. Do zwołania nadzwyczajnego kongresu partii potrzeba osiem. Jej odejścia żąda też organizacja młodzieżowa partii, MUF.
Sprawa jest szeroko komentowana w mediach. Oznacza to, że prowadzona jest dobrze przygotowana, zorganizowana akcja. Szwedzkie media nie publikują niczego bez zezwolenia. Los jest Kinberg Batry jest przesądzony. Tym bardziej, że to ostatnia już szansa na przyzwoity wynik wyborów 2018 roku.

Batra opiera się jednak nadal. – Poprowadzę partię do wyborów 2018 roku – deklaruje. Przegranych – dodajmy.

— — —

PS. Następnego dnia, 25 sierpnia 2017 r., Batra złożyła dymisję.

   
  

 

   
 

Ryszard NowakRyszard Nowak
rn@Szwecja.net

   
 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:
http://szwecja.net/NOW/fs-now/2017/Moderaci1.html