pil Szwecja / Nowiny / 2016 / ... Szwecja.net
 

9 czerwca 2016 r.   00120

500 na 160 tysięcy

W ubiegłym roku do Szwecji przybyło 162 000 osób ubiegających się o azyl. Niemal wyłącznie są to migranci z Azji i Afryki.

W oczekiwaniu na decyzję, po spełnieniu pewnych warunków, przybysze mogą być zwolnieni z wymogu posiadania pozwolenia na pracę i pracować w Szwecji legalnie. Taka dyspensa nazywana jest tutaj at–und, od "arbetstillstånd" – at (pozwolenie na pracę) oraz undantag – und (wyjątek).

Warunkiem przyznania at-und jest przedstawienie ważnego dokumentu tożsamości lub jej udowodnienie w inny sposób, a także brak odmowy na wcześniejsze podanie o azyl. Szwedzki Urząd Migracyjny (Migrationsverket) powinien przyznawać at–und automatycznie, po sprawdzeniu powyższych warunków. Jednak tylko jedna trzecia oczekujących je otrzymała. Migrationsverket tłumaczy się brakiem personelu oraz koniecznością priorytetowania innych zadań.

Szkody z powodu "opieszałości" urzędu są jednak ograniczone. Około 54 000 imigrantów otrzymało at-und, czyli możliwość legalnej pracy. Znalazło ją i zostało zatrudnionych zaledwie... 494 osoby.

Zgodnie z propozycją szwedzkiego rządu, przez najbliższe trzy lata wydawane będą niemal wyłącznie tymczasowe wizy pobytowe. Po upływie ich terminu imigrant może otrzymać pozwolenie na stały pobyt pod warunkiem, że sam zapewnia sobie utrzymanie – np. ma stałą pracę.

Szwcja imigranci praca

Proces oczekiwania na azyl może trwać nawet rok. Jednak państwowy urząd pośrednictwa pracy – Arbetsförmedling – nie ma obowiązku w znaczący sposób wspomagać imigrantów w poszukiwaniu pracy w tym okresie. Zapewnia im tylko podstawową pomoc. Oczekujący na decyzję azylową imigranci mogą np. korzystać z internetowych usług pośredniaka lub z porad zatrudnionych tam konsultantów. Nie mają jednak prawa do dodatkowych programów, takich jak kursy, szkolenia czy praktyki.

nic

Szwecja, anonse

 

  

Wszystkie opisywane wyżej procedury dotyczą wyłącznie imigrantów spoza Unii Europejskiej. Obywatele krajów UE nie muszą pytać o zgodę na pracę w Szwecji – mogą pracować bez ograniczeń. Więcej na ten temat na str. Pobyt i praca...


   
  

Aleksandra ŁojkoAleksandra Łojko
al@Szwecja.net

   
 

   
 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:
http://szwecja.net/NOW/fs-now/2016/500na160tys.html