pil Szwecja / Nowiny / 2016 / ... Szwecja.net
 

Niedziela, 24 kwietnia 2016 r.   00011

Obcy język ojczysty

Nauczanie dzieci mniejszości etnicznych oraz imigrantów w Szwecji języka ojczystego ich rodziców – Modersmålsundervisning*, Hemspråksundervisning**

Szwecja jest krajem z bogatą historią zarówno emigracji jak i imigracji. Między XIX, a początkiem XX wieku około 1,5 miliona szwedzkich obywateli wyemigrowało do USA za chlebem. Od 1950 roku sytuacja się odwróciła i Szwecja stała się krajem przyjmującym migrantów. Od tamtego czasu liczba stale wzrasta.

Duża liczba obywateli z zagranicznymi korzeniami sprawia, że wiele dzieci w Szwecji wychowuje się w dwujęzycznych rodzinach. Język szwedzki daje uczniom możliwość dostępu do edukacji i zasymilowania się w społeczeństwie w którym się znajdują. Z drugiej strony znajduje się język ojczysty, który jest ważny dla ich poczucia tożsamości i rozwoju.

W latach 60 XX wieku wprowadzono w Szwecji nauczanie języków obcych jako języków ojczystych. Do dziś jest tematem wzbudzającym kontrowersje.

Zwolennicy podkreślają, że znajomość języka ojczystego zwiększa w dzieciach poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa, pomaga w utrzymaniu dobrych stosunków z krewnymi, a także pomaga w nauce języka szwedzkiego oraz innych przedmiotów szkolnych. Negatywne aspekty to niekompetentni nauczyciele, brak odpowiednich lokali, duże grupy uczniów i zmniejszające się środki na prowadzenie zajęć.

Do uczestniczenia w zajęciach uprawnione są dzieci, których język ojczysty jednego lub obojga rodziców jest inny niż szwedzki. Według statystyk Skolverket – w 2015 roku w Szwecji było 7616 uczniów polskiego pochodzenia uprawnionych do udziału w zajęciach, a korzystało z tej możliwości tylko 60%.

nic

Szwecja, anonse

 

  

 

   
 

Łucja Szreder Łucja Szreder
łs@Szwecja.net

 

   
  

 

   
  

* Modersmålsundervisning: moder = matka; mål = język, narzecze; måls = języka (forma dopełniacza rzeczownika mål); undervisning = nauczanie.

Słowo oznacza nauczanie dzieci mniejszości etnicznych oraz imigrarantów języka ojczytego ich rodziców. Termin używany w szwedzkim systemie szkolnictwa od roku 1996. Wcześniej używano określenia...

** Hemspråksundervisning: hem = dom; reszta j.w.

Termin był używany w szwedzkim systemie szkolnictwa od roku 1968, kiedy to rozpoczęto nauczanie dzieci mniejszości etnicznych oraz imigrantów języków obcych będących językiem ojczystym ich rodziców. Najczęściej był to język, którym mówiło się w domu.

 

   
 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:
http://szwecja.net/NOW/fs-now/2016/XXX.html