pil Szwecja / Nowiny / 2016 / ... Szwecja.net
 

Sobota, 12 marca 2016 r.   00079

Od pewnego czasu opisujemy szwedzki sektor mieszkaniowy, zobacz linki na prawo. Duży zasób budynków mieszkalnych w Szwecji jest w rękach gminnych spółek mieszkaniowych, nazywanych tutaj "allmännyttiga bostadsföretag" lub pieszczotliwie "allmännyttan". Nazwa to taki chwyt propagandowy. Allmännytta oznacza po szwedzku powszechny pożytek, dobro wspólne. Chodzi wprawdzie o spółki prawa handlowego, najczęściej spółki akcyjne AB, ale których właścicielem jest gmina, to oczywiście dbają one "dobro wspólne", a nie o własną kieszeń. Nazwa ma je odróżnić od tych okrutnych prywatnych właścicieli domów czynszowych.

 

Gminne spółki mieszkaniowe w Szwecji

nic

Mieszkanie w Szwecji

Rodzaje
Czynszowe, Hyresrätt, cz 1
Czynsze w Szwecji
– Gminne spółki,
Zasoby mieszkaniowe

 

  

Gminne przedsiębiorstwo mieszkaniowe (allmännyttigt bostadsföretag) jest w Szwecji najczęściej spółką akcyjną (aktiebolag, AB, odpowiednik polskiej Sp. z o.o.), ale może być także fundacją.

Według ustawy o gminnych spółkach mieszkaniowych (2010:879) za takową uważa się przedsiębiorstwo kierowane przez gminę lub kilka gmin, które służąc dobru ogólnemu:

1) W swojej działalności głównie administrują nieruchomościami, w których mieszkania są wynajmowane na podstawie odpowiedniego prawa – hyresrätt,

2) Działają na rzecz dostarczenia potrzebnej ilości mieszkań w gminie lub gminach, które są jej właścicielami oraz

3) Oferują wynajmującym możliwość wpływu na interesy spółki.

Gminna spółka mieszkaniowa ma prowadzić działalność według zasad handlowych. To postanowienie stanowi odstępstwo od występujących w prawie gminnym zasad działania po kosztach własnych i zakazu prowadzenia działalności w celu maksymalizacji zysku.

Prawo ogranicza możliwość przekazu zysku ze spółki do gminy. Gmina jednak ma prawo do pewnych odstępstw od możliwości zainwestowania kapitału. Transfer aktywów nie może przekroczyć połowy zeszłorocznych zysków. Istnieją wyjątki od tego ograniczenia, między innymi w wypadku nadwyżek z obrotu nieruchomościami, które wystąpiły w roku ubiegłym.

Dobro wspólne – Allmännytta

Dobro ogólne według gminnych przedsiębiorstw mieszkaniowych to promowanie utrzymywania mieszkań w gminie. Wlicza się w to np. zaspokojenie różnych potrzeb mieszkaniowych, nie tylko dla osób ze szczególnymi potrzebami lub które z różnych przyczyn mają słabą pozycję na rynku mieszkaniowym, a także zaoferowanie zróżnicowanych zasobów mieszkaniowych dobrej jakości, które mogą przyciągnąć różnych najemców.

W dobro ogólne, jakie mają na celu gminne spółki mieszkaniowe, wlicza się także odpowiedzialność społeczna. Może to być etyczne, ekologiczne i społeczne przyjęcie odpowiedzialności, często jako przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju lub sprostanie wyzwaniom związanym z klimatem. Takie kroki mogą zwiększać zaufanie do przedsiębiorstwa, a na dłuższą metę jego rentowność.

Zasady handlowe

Spółka powinna prowadzić działalność zgodnie z zasadami handlowymi, a zatem robiony jest wyjątek od prawa gminnego dotyczącego kosztów własnych i zakazu prowadzenia działalności w celach zarobkowych. Postanowienie ma na celu uniknięcie ryzyka naruszenia zasad konkurencji.

Zgodnie z zasadami handlowymi spółka powinna kierować się jej długoterminowym dobrem, biorąc pod uwagę ograniczenia i założenia, które zakładają długoterminowe i poważne użytkowanie nieruchomości w ramach reguł i norm obowiązujących w danym sektorze.

Co więcej, zgodnie z zasadami handlowymi spółka nie powinna otrzymywać od swojego właściciela żadnych korzyści, które faworyzowałyby ją ekonomicznie z przewagą nad konkurencją. Relacja między gminą, a spółką powinna być handlowa i oddzielona ekonomicznie.

Gminy powinny stawiać odpowiednie handlowe wymagania dla swoich przedsiębiorstw mieszkaniowych, tak jak innych podobnych przedsiębiorców, którzy mają w perspektywie długotrwałe posiadanie przedsiębiorstwa. Wymóg handlowy szacowany jest według lokalnej sytuacji rynkowej i własnych założeń każdego przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorców z długotrwałą perspektywą, możliwe są także długofalowe, a nie skupienie się na szybkim zysku.

Jeśli gmina wesprze finansowo pożyczkę spółki opłata pobrana zostanie w taki sposób, że koszty kapitału łącznie będą dopasowane do obecnej sytuacji na rynku. Jeśli gmina pożycza środki spółce lub przekazuje pożyczkę, odsetki powinny być dopasowane do obecnej sytuacji na rynku. Gmina nie może dodawać środków, aby pokryć deficyt w działalności.

Gmina nie może wymagać od swojej spółki mieszkaniowej, aby podejmowała decyzje, które nie będą rentowne dla spółki. Odpowiedzialność za utrzymywanie mieszkań nigdy nie może przejść z gminy na spółkę.

Fundacje

Gminne przedsiębiorstwa mieszkaniowe, które są fundacjami gospodarują nieruchomościami, w których mieszkania wynajmowane są za pobraniem czynszu i prowadzą działalność według długoterminowej zasady kosztów własnych. Dla tych przedsiębiorstw nie ma żadnych specjalnych przepisów.

Przedsiębiorstwa i zasoby mieszkaniowe

Na przełomie roku 2008/2009 gminne przedsiębiorstwa mieszkaniowe posiadały około 889 700 mieszkań. Istnieje około 300 gminnych przedsiębiorstw mieszkaniowych, z czego większość z nich jest członkami w stowarzyszeniu Szwedzkie Przedsiębiorstwa Mieszkaniowe Powszechnego Pożytku (Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, SABO).

 

Szwecja, anonse1

  

 

   
 

Łucja Szreder Łucja Szreder
łs@Szwecja.net

 

Źródło: Allmännyttigt bostadsföretag...

 

Zobacz też

Deflacja a bańka cenowa...
Złote czasy dla dłużników...
Bańka cenowa...

 

Bezpośredni link do tej strony, poleć znajomym:

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2016/gminne-mieszkania.html