pil Szwecja / Nowiny / 2015 / ... Szwecja.net
 

Wtorek, 17 listopada 2015 r.   00012

Liberałowie bez ludu

Szwedzka partia Liberałowie, która po szwedzku pisze się "Folkpartiet", skrót FP, chce zmienić nazwę na... Liberałowie – po szwedzku "Liberalerna". 25 lat temu do nazwy partii dodano Liberalerna i do dziś oficjalna nazwa partii brzmi "Folkpartiet Liberalerna". W języku potocznym i w mediach używa się jednak niemal wyłącznie pierwszego człona nazwy.

Tym razem więc śmiesznostka nie jest ich winą. To my, od początku istnienia Szwecja.net, czyli od blisko 15 lat, używamy nazwy Liberałowie zamiast Folkpartiet, a zwłaszcza zamiast stosowanej często w polskich tłumaczeniach nazwy "Partia Ludowa". To ostatnie określenie wprowadza w błąd. Folkpartiet nie ma nic wspólnego z ruchem ludowym, tak jak on jest rozumiany w Polsce. To klasyczna niekompetencja tłumacza – tłumaczenie słów zamiast treści.

Ala sprawa nie jest łatwa. W języku polskim brak mi słowa, które by w pełni oddawało znaczenie germańskiego "folk". W starogermańskich językach słowo "folk" – fulka, folk – oznaczało m.in bandę rozbójniczą. Współcześnie bliżej mu do znaczenia słowa naród, rozumiany jako odwieczną wspólnotę etniczno-językową, odwołującą się do wspólnej historii, kultury, tradycji oraz tworzącą własne struktury politycznych rządów.

O ile w języku polskim "naród, narodowy", brzmią neutralnie lub sympatycznie, to w germańskiej mentalności "folk" ma nadal pewien wojowniczy podtekst. Wystarczy przypomnieć pewnego niemieckiego socjalistę, działacza ruchu robotniczego – Adolfa Hitlera – którego wrzaskliwe "Deutsche Volk!" oraz "Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer" do dziś brzmi jak salwa armatnia.

Szwedzkie określenie "hela svenska folket" (cały szwedzki naród) ma już bardziej łagodny wydźwięk, zbliżony do polskiego "cały polski naród". Nazywanie jednak Folkpartiet partią narodową, to taka sama nieprawda jak nazywanie ich ludową. Folkpartiet odwołuje się mianowicie do ideologii liberalnych, a nie narodowych.

Ten ich "folk" w nazwie ma znaczenie zbliżone do stosowanego w krajach socjalistycznych określenia "lud pracujący miast i wsi", które miało akcentować stosunek pracy i pomijać przynależność etniczną. Ale nazwa "Partia Ludu Pracującego Miast i Wsi" wydawała się nam... mało zgrabna. Dlatego od początku zaakcentowaliśmy ten drugi człon w jej oficjalnej nazwie, Liberałowie, tym bardziej, że oddaje on trafnie ideowe obliczę i tradycję partii.

No i znowu wyszło na nasze. Folkpartiet przyznaje się do błędu, i że z tym "folkiem" to zawracanie głowy, odsłania przyłbicę i przybiera naszą nomenklaturę – Liberałowie.

nic

Szwecja, anonse1

 

 

  

 

   
 

Ryszard NowakRyszard Nowak
rn@Szwecja.net