pil Szwecja / Nowiny / 2014 / ... Szwecja.net
 

Sobota, 28 czerwca 2014 r.   00016

Praca w Szwecji

W obecnym roku przybędzie w Szwecji 41 000 nowych miejsc pracy – prognozuje tutejszy Urząd Pośrednictwa Pracy, Arbetsförmedlingen. Praca będzie oferowana w wielu branżach, jednak wysoko kwalifikowani inżynierowie i technicy oraz personel służby zdrowia i opieki będzie najbardziej poszukiwany.

Absolwent szkoły ponadpodstawowej o profilu technicznym jest w Szwecji nazywany inżynierem. Civilingenjör to absolwent studiów wyższych, Magister inżynier.

nic

 

 

  

Najbardziej poszukiwani do pierwszej połowy 2015 r. Wymagane wykształcenie ponadgimnazjalne.

Polskie tłumaczenie

Szwecja.net

Szwedzka nazwa

Inżynierowie i technicy górnictwa i metalurgii   Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik metallurgi
Pielęgniarki operacyjne   Operationssjuksköterskor
Architekci Technologii Informatycznych, IT   IT-arkitekter
Pielęgniarki opieki psychiatrycznej   Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
Programiści oraz systematycy   Mjukvaru- och systemutvecklare
Pielęgniarki geriatrii   Geriatriksjuksköterskor
Specjaliści od testów   Testare och testledare
Inżynierowie i technicy budownictwa   Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Mgr inż. górnictwa i metalurgii   Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Mgr inż. energetyki   Civilingenjörer, elkraft
Mgr inż. budownictwa i robót ziemnych   Civilingenjörer, bygg och anläggning
Pedagodzy, specjaliści   Specialpedagoger
Lekarze   Läkare
Inżynierowie hydraulicy   VVS-ingenjörer
Przedszkolanki   Förskollärare
Położne   Barnmorskor
Mgr inż. budowy maszyn   Civilingenjörer, maskin
Pielęgniarki dziecięce   Barnsjuksköterskor
Pielęgniarki pogotowia   Sjuksköterskor inom akutsjukvård
Mgr inż. elektroniki i teletechnik   Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Najbardziej poszukiwani do pierwszej połowy 2015 r.
Inne wykształcenie.

Polskie tłumaczenie

Szwecja.net

Szwedzka nazwa

Kucharze Szwecja.net Kockar
Kelnerzy   Servitörer
Blacharze budowlani   Byggnadsplåtslagare
Dekarze   Takmontörer
Mechanicy samochodów ciężarowych   Lastbilsmekaniker
Telemarketerzy   Telefonförsäljare
Układacze podłóg   Golvläggare
Drążyciele tuneli skalnych, górnicy   Bergarbetare, gruva
Murarze   Murare
Mechanicy samochodowi   Bilmekaniker
Betoniarze   Betongarbetare
Technicy urządzeń sterowniczych i regulatorów   Styr- och reglertekniker
Szklarze   Glasmästare
Blacharze precyzyjni   Tunnplåtslagare
Monterzy urządzeń hydraulicznych   VVS-montörer
Dźwigowi   Kranförare
Narzędziowcy   Verktygsmakare
Dozorcy nieruchomości, technicy   Fastighetstekniker
Piekarze i cukiernicy   Bagare/konditorer
Pracownicy robót ziemnych   Anläggningsarbetare

Najmniej poszukiwani do pierwszej połowy 2015 r. Wymagane wykształcenie pogimnazjalne.

Polskie tłumaczenie

Szwecja.net

Szwedzka nazwa

Fotograficy   Fotografer
Spec. profilaktycyki zdrowotnej   Friskvårdskonsulenter
Dziennikarze   Journalister
Referenci w sektorze publicznym   Handläggare/utredare, offentlig förvaltning
Oficerowie marynarki   Fartygsbefäl
Bibliotekarze   Bibliotekarier
Informatorzy   Informatörer
Biolodzy   Biologer

Najmniej poszukiwani do pierwszej połowy 2015 r.
Inne wykształcenie.

Polskie tłumaczenie

Szwecja.net

Szwedzka nazwa

Marynarze   Matroser
Sprzedwcy, B2B   Försäljare, fackhandel
Sprzedwacy, art. użytku codziennego   Försäljare, dagligvaror
Opiekunki dziecięce   Barnskötare
Pracownicy administracyjni i sekretarki   Administratörer och sekreterare
Opiekunki niepełnosprawnych   Vårdbiträden
Stróże, dozorcy   Vaktmästare
Pracownicy magazynowi, operatorzy wózków   TruckförareLagerarbetare
Pracownicy parkowi   Parkarbetare
     

 

 

Szwecja, anonse1

 

Szwecja, anonse1

 

 

Opracowanie Ryszard Nowak
rn@szwecja.net

Żródło: SVT/Arbetsförmedlingen.