pil Szwecja / Nowiny / 2013 / ... Cullberg Ballet, Plateau Effect
 

Niedziela, 10 listopada 2013 r.   00014


Plateau Effect

W ramach V Dni Sztuki Tańca w warszawskim Teatrze Wielkim wystąpił zespół baletowy Cullberg Ballet, międzynarodowa grupa taneczna z siedzibą w Szwecji. Przedstawiła ona swoją ostatnią pracę, reżyse­rowaną przez choreografa Jeftę van Dinther'a – Plateau Effect.

Plateau Effect (≈efekt płaski) nie jest tradycyjnym baletem. Istnieje gdzieś na pograniczu sztuki performatywnej i wizualnej. Widowisko jest ciągiem obrazów, w których przenikają się ruch, muzyka i światło.

Widz staje się ich częścią od samego początku. Wciągnięty zostaje przez muzykę i stopniowo zanurza się także w ruchu i grze świetlnej. Razem z tancerzami walczy z materiałem, który ich wciąga. Uczestniczy w rozwoju obrazu, który staje się wewnętrzną wizją. Nie sposób nie wejść w te przedstawienia, są intensywne, angażują zmysły. Myślę, że dla każdego są one czymś innym – są zbyt związane z emocją, by stworzyć obraz jednoznaczny. Czuć walkę, ale czy walkę ze sobą? Otaczającym światem? Przyrodą?

nic
Cullberg Ballet, Plateau Effect Szwecja.net
  

Jest to ciągłe przeobrażenie się, duch dynamicznego i pulsującego świata. Człowiek kształtuje go i reaguje na zmiany. Aktywnie uczestniczy w jego przeobrażeniach i nie ma możliwości ucieczki. Jest bytem jednostkowym, co przede wszystkim istnieje w pierwszej części widowiska, ale także funkcjonuje we współpracy z innymi. Widać to wyraźnie, gdy naprężane i związywane przez grupę dziewięciu tancerzy liny tworzą coraz to nowe zależności. Obraz nie powstałby, gdyby ktoś się odłączył.

Człowiek i przedmiot istnieją w ciągłej interakcji, ale martwa materia zdaje się być mocniejszym pierwiastkiem. Tworzy uczucie przytłoczenia, ciężkości. Jedno przedstawienie przechodzi w drugie. Płynnie, ewolucyjnie, bez gwałtu, ale dynamicznie. Płachta materiału jest przedmiotem ciągu instalacji o estetyce bliskiej pevsnerowskim konstrukcjom rzeźbiarskim. Abstrakcyjne rzeźby z materiału są tu zarówno stałością – odbiciem pewnych stanów – jak i elementem ciągu. Przede wszystkim są jednak jakąś realizacją i skutkiem działania.
 

   
  
Cullberg Ballet, Plateau Effect
  Jefta-Van-Dinther
  

Plateau Effect jest bardzo udanym efektem poszukiwań performatywnych Jefty van Dinther'a. Reżyser szuka ekspresji w formie i materiale, a stworzone obrazy głęboko angażują widza i poddają go emocjonalnej refleksji. Nad sobą samym i światem. Nad dynamiką życia i ciągłą zmianą. Nad jednostką i społeczeństwem. Nad materią żywą i martwą. Każdy odczuje to co jest mu bliższe.

 

Jefta Van Dinther.Szwecja.net

Zobacz też:
Cullberg Ballet w Warszawie...

  

 

   
 

Kasia MączakKatarzyna Mączak
km@Szwecja.net
Szwecja.net

 

 

 

 

http://szwecja.net/NOW/fs-now/2013/PlateauEffect.html