pil Szwecja / Nowiny / 2013 / ... Szwecja.net
Most na Olandię (Öland)
 

 

Marcin Wilk prezentuje swoje refleksje związane z pracą w Szwecji
i swoją walką o godne traktowanie zagranicznych pracowników. Wcześniejsze artykuły znajdziesz na str. Szwecja.net/wilk...

px

 

 Olandia.

 

Poniedziałek, 8 kwietnia 2013 r.   00011

Mit o państwie szwedzkim
cz. 10.

Czas najwyższy zakończyć wątek finansowy i przystąpić do aspektu związanego ze środowiskiem pracy. Warto więc przedstawić sposób wypłaty wynagrodzenia, a następnie opisać, na jakie niespodzianki w czasie pracy w Ölands Djurpark mogli natknąć się pracownicy z Polski i Bułgarii.

Pokwitowania in blanco

Wielce interesująca jest sama procedura wypłacania wynagrodzenia: żądanie, pod groźbą niewypłacenia pensji, podpisywania pokwitowania wypłaty in blanco oraz brak kopii tegoż pokwitowania dla pracownika. Mniej więcej co dwa tygodnie jeden z kierowników spółki przynosił do budynku mieszkalnego koperty, w których znajdowały się pieniądze, oraz pokwitowania in blanco. Owe pokwitowania nie zawierały jakichkolwiek informacji dotyczących zarobków, podatków, czy kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Jedynymi danymi znajdującymi się na pokwitowaniu były imię i nazwisko pracownika.

W takiej sytuacji znalazłem się również ja. Nie chcąc podpisać dokumentu bez jakichkolwiek informacji spytałem, czemu pokwitowanie nie może być wypełnione wcześniej w biurze. Dostałem odpowiedź, iż musi być ono najpierw podpisane przez pracownika, a następnie zostać zawiezione do Kalmaru i tam wypełnione. Najwyraźniej w Szwecji pokwitowania wynagrodzenia wypełnia specjalna jednostka publiczna, czy też tajna komisja do spraw wynagrodzeń, a nie pracodawca…

Koperty zamiast przelewu

Polacy i Bułgarzy, bez względu na to, czy posiadali konto w banku szwedzkim, czy też nie, odbierali wynagrodzenie w gotówce (za pomocą koperty). Pracownicy ze Szwecji otrzymywali je na konto bankowe (chociaż ponoć młodzi pracownicy ze Szwecji, pracujący w okresie wakacyjnym, również otrzymywali wynagrodzenie w gotówce).

Ten archaiczny sposób wypłaty wynagrodzenia, jak podejrzewam, ma bardzo proste uzasadnienie. Po pierwsze, nie wszyscy pracownicy z Polski i Bułgarii byli zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę. Fakt zatrudniania wielu pracowników "na czarno" może potwierdzać historia opowiedziana przez jednego z pracowników. Utrzymywał on, że w czasie kontroli jednej z instytucji publicznych w Ölands Djurpark, pracodawcy wywozili pracowników z Polski i Bułgarii z miejsca pracy i przywozili ich po kilku godzinach. Nie muszę dodawać, iż ten rodzaj "urlopu" był bez wynagrodzenia…

Po drugie, brak śladów na temat wysokości rzeczywistego wynagrodzenia. Choć suma podana na pokwitowaniu była znacząco niższa od wynagrodzenia, które powinien był otrzymywać pracownik, to i tak była wyższa od tej, jaką otrzymywał w rzeczywistości.

nic Marcin Wilk

Marcin Wilk.

Mit o państwie szwedzkim
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.
Część 5.
Część 6.
Część 7.
Część 8.
Część 9.
Część 10.
Część 11.

 

  

Stan miejsca pracy

Skończywszy kwestię finansową warto przyjrzeć się środowisku pracy w Ölands Djurpark.

Model społeczno–gospodarczy współczesnej Europy zakłada nie tylko współpracę pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale także nakłada obowiązki na obie strony. Ze strony pracowników jest to przede wszystkim wywiązywanie się z zadań określonych w umowie oraz działanie dla dobra firmy. Ze strony pracodawcy to nie tylko zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy, lecz także stworzenie warunków dla osobistego i zawodowego rozwoju pracowników.

Rozdział 2, art. 1 szwedzkiej Ustawy o środowisku pracy zawiera jednoznaczne zalecenia dla pracodawcy:

  • środowisko pracy winno być zadowalające, biorąc pod uwagę charakter pracy oraz społeczny i technologiczny rozwój w społeczeństwie;
  • warunki pracy powinny być dostosowane do fizycznych i psychicznych możliwości pracownika;
  • pracownik powinien mieć możliwość uczestniczenia w tworzeniu własnej sytuacji w pracy oraz w procesach zmian i rozwoju mających wpływ na jego pracę;
  • technologia, organizacja i istota pracy winny być stworzone w taki sposób, aby pracownik nie podlegał nadmiernemu wysiłkowi fizycznemu lub stresowi psychicznemu, które mogą prowadzić do choroby lub wypadku;
  • praca powinna dawać możliwość odmiany, kontaktu społecznego i współpracy, jak również spójność między różnymi zadaniami;
  • warunki pracy powinny stwarzać możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, jak również niezależności i odpowiedzialności zawodowej.
 

Szwecja, anonse1

  

Jak widać, szwedzkie prawodawstwo dąży do tego, aby uczynić z miejsca pracy nie tylko miejsce wytwarzania dóbr i usług, ale również przestrzeń służącą rozwojowi i nawiązywaniu kontaktów społecznych. Temu ma natomiast służyć stworzenie odpowiedniego środowiska pracy oraz eliminacja potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia, tak fizycznego, jak i psychicznego.

Jak natomiast wyglądała rzeczywistość w Ölands Djurpark, postaram się przedstawić już wkrótce…

c.d.n.

   
 

nic
Marcin Wilk
mw@szwecja.net

 
 

px
*Ölands Djur- och Nöjespark – Park rozrywki i zoo na wyspie Öland. Djur = zwierzę; Nöje = rozrywka.