pil Szwecja / Nowiny / 2013 / ... Szwecja.net
 

Czwartek, 4 kwietnia 2013 r.   00007

Przedsiębiorczość Szwedów

Co dziesiąty Szwed w wieku produkcyjnym jest dzisiaj prywatnym przedsiębiorcą. Jednak niemal połowa, aż 49%, deklaruje gotowość podjęcia własnej działalności. Co trzeci wolałby nawet pracować na własną rękę niż utrzymywać się z pracy najemnej. Tyle samo ma już gotowy pomysł na własny biznes.

Tak wygląda nastawienie Szwedów do pracy we własnej firmie według prezentowanego niedawno przez Szwedzki Urząd ds. Rozwoju Gospodarczego tzw. Barometru Przedsiębiorczości. Sondaż jest robiony co kilka lat. Jego celem jest analiza nastawienia społeczeństwa do przedsiębiorczości oraz wypracowanie metod i narzędzi dla podmiotów zajmujących się jej popularyzacją. Ten najnowszy sondaż był przeprowadzany w okresie styczeń-sierpień 2012 r. Około 25 tys. osób zadano 30 pytań. Odpowiedziało na nie ponad 13 000 mieszkańców Szwecji.

Dlaczego nie?

Najnowszy Barometr wskazuje na sporą rozbieżność miedzy ilością osób, które deklarują gotowość pracy we własnym przedsiębiorstwie (49%), a tymi, którzy rzeczywiście to robią (10%). Co powstrzymuje tych pozostałych?

Najczęściej jest to po prostu "bym", czyli tryb warunkowy – "chciałbym" zamiast "chcę". Ale są też inne przyczyny. 1/3 wskazuje na strach przed ryzykiem ekonomicznym, drugie tyle na skomplikowane przepisy. Ci ostatni nie powinni raczej zakładać własnej firmy. Jeżeli szwedzkie przepisy dotyczące otwierania i prowadzenia firmy są dla kogoś za trudne, to niech lepiej trzyma się swego pracodawcy.

nic

 

 

  

Dlaczego tak?

Tych, którzy odpowiedzieli pozytywnie na pytanie, czyli woleliby pracować we własnej firmie, zapytano także dlaczego. Dwa motywy są wymieniane najczęściej: niezależna praca oraz realizacja własnych pomysłów. Ponad 60% osób wymienia te przyczyny. Najmniej pociągające natomiast wydają się Szwedom duże zarobki oraz wyższy status społeczny. Tak przynajmniej uznali za słuszne odpowiedzieć na pytanie o motywację. Podziwu godna karność i świetne wyszkolenie w poprawności politycznej.

Dlaczego chcesz pracować we własnej firmie?

Niezależna praca

62%

px

Realizacja pomysłów

61%

px

Rozwój osobisty

42%

px
Nieciekawa inna praca

31%

px
Połączenie pracy i życia pryw.

25%

px
Duże zarobki

23%

px
Wysoki status

14%

px

 

   
 

Ryszard Nowak
rn@szwecja.net