pil Szwecja / Nowiny / 2013 / ... Szwecja.net
Most na Olandię (Öland)
 

 

Marcin Wilk prezentuje swoje refleksje związane z pracą w Szwecji
i swoją walką o godne traktowanie zagranicznych pracowników. Wcześniejsze artykuły znajdziesz na str. Szwecja.net/wilk...

px

 

 Olandia.

 

Środa, 3 kwietnia 2013 r.   00012

Mit o państwie szwedzkim
cz. 7.

Pisałem poprzednio o aspekcie finansowym pracy w Ölands Djurpark, a także o umowie o pracę oraz konsekwencjach, jakie winny wynikać z faktu jej podpisania. Jednakże, jako iż nie udało się w pełni wyczerpać tego tematu, chciałbym go teraz kontynuować. Warto zatem przyjrzeć się, co na temat zawierania stosunku pracy mówi szwedzkie ustawodawstwo oraz pokrótce przedstawić, w jaki sposób umowa o pracę była podpisywana w będącej przedmiotem naszego zaintere­so­wania firmie.

Umowa o pracę w ustawodawstwie szwedzkim

Choć w sytuacji, gdy okres zatrudnienia wynosi do 3 tygodni, prawo szwedzkie dopuszcza obowiązywanie ustnych umów o pracę, to już w przypadku, gdy okres ten jest dłuższy, wymagane jest sporządzenie umowy pisemnej. Art. 6c Ustawy o ochronie zatrudnienia nie pozostawia w tym względnie nawet cienia wątpliwości:

"Nie później niż po upływie miesiąca od rozpoczęcia pracy przez pracownika, pracodawca przekazuje pracownikowi pisemną informację na temat wszystkich warunków, które są istotne dla umowy o pracę lub stosunku pracy. Pracodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia takich informacji, jeżeli okres zatrudnienia jest krótszy niż trzy tygodnie."

Ponadto, zgodnie z ustawą, umowa winna spełniać określone wymogi formalne. Przede wszystkim powinna zawierać takie dane, jak:

  • dane dotyczące pracodawcy i pracownika oraz datę rozpoczęcia zatrudnienia i miejsce pracy;
  • krótką specyfikację lub opis obowiązków pracowniczych i określenie stanowiska lub jego tytuł;
  • informację, czy zatrudnienie jest na czas określony, nieokreślony, czy na okres próbny;
  • początkową stawkę wynagrodzenia, inne świadczenia pracy oraz okresy, w których wynagrodzenie jest wypłacane;
  • długość płatnego urlopu wypoczynkowego pracownika oraz długość normalnego dnia lub tygodnia pracy pracownika.

A zatem, zgodnie z obowiązującym w Szwecji prawem, każda osoba podejmująca pracę na okres co najmniej 3 tygodni winna dostać pisemną umowę od pracodawcy.

nic Marcin Wilk

Marcin Wilk.

Mit o państwie szwedzkim
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.
Część 5.
Część 6.
Część 7.
Część 8.
Część 9.
Część 10.
Część 11.

 

  

Umowa o pracę w Ölands Djurpark

Oczywiście umowy o pracę istniały również w firmie będącej przedmiotem naszych rozważań. Jednakże zatrudnieni w niej Polacy i Bułgarzy, w odróżnieniu od pracowników ze Szwecji, choć umowy podpisywali, to nie otrzymywali ich od pracodawcy. I nie ma tutaj najmniejszego znaczenia, czy pracownicy się o taką umowę upominali czy też nie, bowiem obowiązkiem pracodawcy jest sporządzić i przekazać pracownikowi pisemną informację na temat warunków pracy. A pracodawca nie tylko nie dostarczał umowy pracownikom dobrowolnie, ale także odmawiał jej przekazania osobom, które się tego domagały.

Z wiadomych względów nie mogę przedstawić okoliczności podpisywania umowy z każdym pracownikiem. Opiszę zatem swój przypadek, który w dużej mierze odzwierciedla ogólną tendencję pracodawcy względem pracowników z Polski i Bułgarii.

Podpisywanie umowy miało zazwyczaj miejsce w czasie pracy i dosłownie "odciągano" pracownika od jego obowiązków. Chodziło o to, aby nie miał on możliwości zapoznania się z warunkami pracy oraz wynagrodzenia. Miał tylko złożyć podpis nie wiedząc za dużo, co zawiera umowa, pod którą się podpisał.

Podobnie było ze mną. Kiedy po podpisaniu umowy poprosiłem o kopię dla siebie, usłyszałem: "Nie, tak jest okay". Mimo że mogłem się swobodnie porozumiewać z osobą, z którą umowę podpisywałem, w przeciwieństwie do innych pracowników z Polski i Bułgarii, odmówiono mi przekazania podpisanej umowy.

Pracodawcy nie tylko nie przekazywali umów pracownikom z Polski i Bułgarii, ale także zniechęcali ich do pytań o warunki pracy i umowę. Co więcej, jakikolwiek przejaw niesubordynacji i braku kompletnego podporządkowania się pracodawcy, a nawet próba zadawania pytań o warunki pracy kończyła się automatycznie zwolnieniem z pracy (a dokładnie zmuszeniem do podpisania wypowiedzenia pod groźbą niewypłacenia zaległego wynagrodzenia).

 

Szwecja, anonse1

  

Stanowisko pracy

Pisałem powyżej, iż, zgodnie ze szwedzkim prawodawstwem, umowa o pracę winna zawierać krótką specyfikację lub opis obowiązków pracowniczych oraz określenie stanowiska, jakie zajmuje pracownik. Również w tym względzie sytuacja pracowników z Polski i Bułgarii diametralnie różniła się od sytuacji pracowników ze Szwecji. Szwedzi wykonywali określone w umowie regularne zadania, natomiast od Polaków i Bułgarów oczekiwano kompletnego posłuszeństwa, a powierzane im zadania zależały od stanu emocjonalnego pracodawców. Nie zważano przy tym, czy dany pracownik ma odpowiednie kwalifikacje, czy też nie.

Łamano tym samym obowiązującą w Szwecji Ustawę o środowisku pracy, ale o tym później…

c.d.n.

 
  

 

 

Zobacz więcej artykułów Marcina Wilka: Szwecja.net/wilk/Szwecja.net

 

nic
Marcin Wilk
mw@szwecja.net

 
 

px
*Ölands Djur- och Nöjespark – Park rozrywki i zoo na wyspie Öland. Djur = zwierzę; Nöje = rozrywka.