pil Szwecja / Nowiny / 2013 / ... Szwecja.net
Most na Olandię (Öland)
 

 

Marcin Wilk prezentuje swoje refleksje związane z pracą w Szwecji
i swoją walką o godne traktowanie zagranicznych pracowników. Wcześniejsze artykuły znajdziesz na str. Szwecja.net/wilk...

px

 

 Most między Kalmar i Färjestaden.

 

Czwartek, 21 lutego 2013 r.   00011

Mit o państwie szwedzkim
cz. 5.

Pisałem poprzednio, iż odbierając z rąk króla Karola XVI Gustawa nagrodę za zasługi na rzecz rozwoju gospodarczego Szwecji, pani Barbro Hägg raczyła podzielić się zasadami, jakimi kieruje się w prowadzeniu działalności biznesowej. Zasadami, które w najbardziej lakoniczny sposób można określić następująco: "baw się, bądź finansowo roztropny oraz stwórz radosną atmosferę w pracy". Obiecałem wówczas, iż bardziej szczegółowo opowiem, w jaki sposób pani Barbro Hägg starała się "uszczęśliwić" pracowników z Polski i Bułgarii.

Barbro i król

Barbro Hägg odbiera nagrodę z rąk króla Szwecji, Karola XVI Gustawa.

Na początku należy jednak zaznaczyć, iż nie wszyscy pracownicy byli przedmiotem tak wielkiego zainteresowania ze strony pani Hägg. Nie wszyscy więc byli w równym stopniu "uszczęśliwiani". Co ciekawe, choć pani Hägg w strukturze społeczno-gospodarczej reprezentuje system kapitalistyczny, to chęć "uszczęśliwiania na siłę" jest u niej iście socjalistyczna, a zatem zgodna ze szwedzkim paradygmatem filozoficznym. Główny podział rysował się pomiędzy pracownikami ze Szwecji, a pracownikami z Polski i Bułgarii. Jako że pracowników reprezentujących inne narodowości było niewielu, a ich pozycja była różna, to nie jestem w stanie napisać o nich zbyt wiele.

Czas pracy

Kreśląc sytuację pracowników Ölands Djurpark pochodzących z Polski i Bułgarii warto zacząć od czasu pracy.

Zgodnie zarówno z umową zbiorową pracy (spółka Ölands Djurpark ma podpisaną umowę ze związkami zawodowymi i bez względu na to, czy pracownik jest czy nie jest ich członkiem, zawiera umowę wynegocjowaną przez te związki), jak również z powszechnie obowiązującym prawem w Szwecji i Unii Europejskiej, pracownicy powinni pracować 40 godzin w tygodniu. I to też miało miejsce w przypadku szwedzkich pracowników, którzy pracowali od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 16, z przerwami w godzinach 10.00–10.30 oraz 13.00–13.30. Pracownicy z Polski i Bułgarii natomiast mieli obowiązek, czy raczej nakaz, pracować od poniedziałku do niedzieli (tak, 7 dni w tygodniu!) od godziny 7 do 17, z przerwami w godzinach 10.00–10.15 oraz 13.00–13.30. Podsumowując, nie wliczając przerw, Szwedzi pracowali 5 dni w tygodniu po 40 godzin, natomiast Polacy i Bułgarzy – 7 dni w tygodniu po niemal 65 godzin! Oto równość po szwedzku! Nie pisałbym tego, gdyby nie fakt, iż publiczne instytucje wiedziały o panującym w Ölands Djurpark procederze, a mimo to konsekwentnie bagatelizowały sprawę (więcej o tym w kolejnych częściach).


nic Marcin Wilk

Marcin Wilk.

Mit o państwie szwedzkim
Część 1.
Część 2.
Część 3.
Część 4.
Część 5.
Część 6.
Część 7.
Część 8.
Część 9.
Część 10.
Część 11.

 

Szwecja, anonse1

  

Święta dla wybranych

Obowiązująca w Szwecji ustawa o czasie pracy (Arbetstidslag) głosi, iż pracownicy mają prawo do tzw. odpoczynku tygodniowego, czyli nie krótszego niż 36 nieprzerwanych godzin wolnego czasu w każdym okresie 7 dni. Ów odpoczynek tygodniowy w miarę możliwości powinien odbywać się w weekendy. Pracownicy z Polski i Bułgarii, w przeciwieństwie do pracowników ze Szwecji, prawa takiego nie mieli. Pracodawcy żądali też od nich pracy w weekendy oraz na każde zawołanie.

Jak chyba niemal w każdym państwie, tak i w Szwecji, istnieją dni, które określa się mianem świąt państwowych, kiedy to pracownikom przysługuje czas wolny od pracy. I choć zrozumiałe jest, iż istnieje wybrana grupa zawodów, która ze względu na bezpieczeństwo publiczne nie może w pełni korzystać z przywileju świętowania i cieszyć się dniem wolnym, to jednak fakt, iż najwyraźniej wedle właścicieli Ölands Djurpark do tej grupy należą pracownicy zatrudnieni w ich firmie jest już mniej zrozumiały. Tym bardziej, że przywileju tego pozbawia się określoną grupę narodową – w tym przypadku Polaków i Bułgarów. Ale, jak jestem zmuszony przypuszczać, w rozumieniu pani Hägg Święto Pracy w odniesieniu do pracowników z Polski i Bułgarii oznacza, iż winni oni pracować ze zdwojona siłą! Czy, używając języka Polski Ludowej, wykonując (przynajmniej) 200 procent normy!

 

Zobacz więcej artykułów Marcina Wilka: Szwecja.net/wilk/Szwecja.net

 

Szwecja, anonse1

 

  

Bilans i zarobki

Podsumowując, pracownicy szwedzcy pracowali łącznie 40 godzin tygodniowo, czyli 5 dni po 8 godzin, mieli wolne weekendy, przysługiwał im dzień wolny od pracy w święta państwowe. Pracownicy z Polski i Bułgarii zobowiązani byli natomiast pracować ok. 65 godzin w tygodniu, codziennie, nie przysługiwały im wolne weekendy, a dni wolne od pracy były tylko z nazwy. Szwedzi zarabiali przy tym ok. 14 tysięcy koron miesięcznie, natomiast Polacy i Bułgarzy – 7 tysięcy koron miesięcznie…

W czasie mojego pobytu w 2011 roku, od 4 kwietnia do 28 maja, większość pracowników z Polski i Bułgarii miała 2 dni wolnego (dokładnie 24 kwietnia oraz 22 maja). Kolejny dzień wolny od pracy spodziewany był… po zakończeniu sezonu, czyli we wrześniu.

Nie jest zatem zaskakujące, iż pracownicy byli przemęczeni i wyczerpani. Nie mieli też możliwości jakiegokolwiek rozwoju, czy to zawodowego, czy też osobistego. Co więcej, warunki stworzone przez pracodawców miały na celu bezpośrednie wyeliminowanie takiego rozwoju, bowiem – jak jestem przekonany – pracodawcom zależało na jak najskuteczniejszym "odgrodzeniu" pracowników z Polski i Bułgarii od szwedzkiej rzeczywistości.

 
  

Staram się pisać w możliwie najbardziej zwięzły sposób i ograniczyć się jedynie do najważniejszych aspektów "rozrywek" dostarczanych pracownikom z Polski i Bułgarii przez panią Hägg. Jednakże ich wielowątkowość oraz ogrom nie pozwalają mi opisać wszystkiego na raz i resztę zmuszony jestem opisać w kolejnej części, na którą już teraz zapraszam…

c.d.n.

 
  

 

   
 

nic
Marcin Wilk
mw@szwecja.net

 
 

px
*Ölands Djur- och Nöjespark – Park rozrywki i zoo na wyspie Öland. Djur = zwierzę; Nöje = rozrywka.