Szwecja / Nowiny / 2009 / ...

1 lipca 2009 – premier Szwecji Fredrik Reinfeldt oraz przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso.

Foto: Gunnar Seijbold / Regeringskansliet.

 

Wtorek 30 czerwca 2009 r.   00009

Szwedzkie priorytety

Już od jutra przez pół roku Unia Europejska będzie się znajdowała pod przewodnictwem Szwecji. 23 czerwca premier Fredrik Reinfeldt (m) przedstawił główne założenia, jakimi Szwecja zajmie się podczas swojej prezydencji w UE. Reinfeldt nie ma wątpliwości, że najbliższe miesiące upłyną pod znakiem trudnych wyzwań, bowiem Szwecja przejmuje przewodnictwo w szczególnych okolicznościach – w czasach kryzysu gospodarczego, rosnącego bezrobocia oraz niepewności wokół Traktatu Lizbońskiego.

Walka z kryzysem gospodarczym i bezrobociem będzie więc jednym z najważniejszych zadań, z którymi przyjdzie się Szwecji zmierzyć podczas swojej prezydencji. Szwecja chce się skoncentrować na przywróceniu funkcji europejskich rynków finansowych oraz na opanowaniu negatywnego wpływu kryzysu na zatrudnienie i wzrost gospodarczy.

Drugim ważnym punktem szwedzkiego programu jest walka z globalnymi zmianami klimatycznymi. Szwedzi za główny cel stawiają sobie doprowadzenie do zawarcia międzynarodowego porozumienia klimatycznego, podczas grudniowej konferencji klimatycznej w Kopenhadze, w sprawie światowych redukcji emisji CO2 po roku 2012.

To dwa najważniejsze priorytety, które zdominują szwedzką prezydencję w UE. Jednak oprócz tych dwóch głównych założeń, premier poruszył też inne ważne kwestie, które będą tematem sześciomiesięcznego szwedzkiego przewodnictwa w UE. Chodzi m. in. o rozwój i wzmocnienie współpracy w ramach UE, wokół kwestii prawnych, dotyczących tzw. Programu Sztokholmskiego. Ważnym punktem będzie też przyjęcie unijnej strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego, w celu poprawy stanu jego środowiska i wzmocnienia konkurencyjności w regionie.

Nadchodzące pół roku upłynie też pod znakiem instytucjonalnych zmian, w związku z nowo wybranym europarlamentem i wyborem nowych komisarzy.

A wszystko to w atmosferze niepewności instytucjonalnej, związanej z Traktatem Lizbońskim.

Reinfeldt podkreśla, że wszystkie te wyzwania, z którymi przyjdzie się zmierzyć w ciągu najbliższych miesięcy, nie są tylko sprawą szwedzką, ale są to wyzwania dla całej Europy, wymagające wspólnej pracy.

 
 
Katarzyna Ziętek
kz@szwecja.net

© Szwecja.net

 

Od 1 lipca do końca roku 2009 Szwecja obejmuje przewodnictwo w Unii Europejskiej.