Szwecja.net / Nowiny / 2007 / ...  

Sobota 29 grudnia 2007   00029

Ludność Szwecji rośnie aż trzeszczy

Tak zatytułowało swoje preliminarne obliczenia na rok 2007 szwedzkie Centralne Biuro Statystyczne, SCB. Sporą część tego wzrostu zapewnia imigracja, która nadal rośnie, mimo że w ubiegłym roku osiągnęła ona najwyższy poziom w historii pomiarów SCB. W tym roku przeprowadziło się do Szwecji 100 000 osób. Temu właśnie, w połączeniu z niemal niezmienioną emigracją, wysoką liczbą urodzin oraz stabilną liczbą zgonów zawdzięczamy, że liczba ludności Szwecji wzrośnie w tym roku o 71 000. W noc sylwestrową będzie nas tutaj 9 184 000 - oblicza SCB.

Powodem dużej imigracji w 2006 roku były w m.in. okresowo zmienione prawo azylowe, co pozwoliło na uzyskanie prawa pobytu większej ilości uchodźców. Jednak w tym roku owe złagodzenia prawne już nie obowiązują. Dalszy wzrost imigracji tłumaczy się coraz większym napływem ludności z Iraku.

Obywatele nowych krajów UE.

Coraz więcej Polaków przeprowadza się do Szwecji. Imigracja polskich obywateli wzrosła tutaj aż o 18%. Podwoił się też napływ ludności z najnowszych krajów UE - Rumunii i Bułgarii. Dwukrotnie więcej niż Polaków zamieszkało jednak w Szwecji obywateli Iraku. Największą natomiast grupę tegorocznych imigrantów stanowią obywatele Szwecji, którzy wracają z zagranicy. Stanowią oni 16% całkowitej imigracji.

Więcej się rodzi niż umiera.

Nadal wzrasta liczba urodzin w Szwecji. Wysiłki szwedzkich małżeństw dały w tym roku owoce w postaci 107 000 noworodków, o 1% więcej niż w roku ubiegłym. Jest to najwyższa cyfra od roku 1994.

Liczba zgonów pozostaje na pułapie z poprzedniego roku - 91 000, czyli sporo mniej niż narodzin. Daje to nadwyżkę 16 000 osób.

Emigracja.

45 000 osób wyjechało na stałe ze Szwecji, nieco więcej niż w roku ubiegłym. Największą grupę, blisko 25 000, stanowią obywatele Szwedzcy. Dwie trzecie z nich jest urodzonych w Szwecji. Inne grupy charakteryzujące się liczną emigracją to obywatele krajów nordyckich, Niemcy, Anglicy, Chińczycy oraz Amerykanie.

 

Zmiany liczby ludności Szwecji w latach 2002-2007.

 
2002
2003
2004
2005
2006
2007*
Liczba ludności 31/12
8 940 788
8 975 670
9 011 392
9 047 752
9 113 257
9 184 000
Urodzenia
95 815
99 157
100 928
101 346
105 913
107 000
Zgony
95 009
92 961
90 532
91 710
91 177
91 000
Nadwyżka urodzeń
806
6 196
10 396
9 636
14 736
16 000
Imigracja
64 087
63 795
62 028
65 229
95 750
100 000
Emigracja
33 009
35 023
36 586
38 118
44 908
45 000
Nadwyżka imigracji
31 078
28 772
25 442
27 111
50 842
55 000
Przyrost ludności
31 660
34 882
35 722
36 360
65 505
71 000

*Szacunkowo.

Urodzenia i zgony w latach 1900-2007

Imigracja i migracja w latach 1900-2007

 


Opr. rn
rn@szwecja.net

Źródła: SCB