Szwecja.net / Nowiny / 2006 / ...  
Szecja

Czwartek, 30 marca 2006  00099
Temat: Fale tsunami

Krytyka Komisji Konstytucyjnej

Dobiega końca proces rozliczania socjaldemokratycznego rządu za brak sprawnej organizacji na wypadek katastrof oraz zaniedbania po katastrofie tsunami 26 grudnia 2004. Krytyka opieszałości rządu w niesieniu pomocy szwedzkim ofiarom tsunami pojawiała się już na początku 2005 r. Jednak dopiero 2 grudnia 2005 r., po ogłoszeniu raportu specjalnej Komisji Obywatelskiej, która przeprowadziła dokładną analizę działania władz, oburzenie stało się powszechnym. Druzgocąca krytyka rządu Görana Perssona, zawarta w raporcie komisji doprowadziła niemal do kryzysy rządowego. Pojawiały się głosy domagające się wniesienia votum nieufności, jak nie w stosunku do premiera, to co najmniej wobec najbardziej krytykowanej, minister spraw zagranicznych, Laili Freivalds.

Opozycja nie wnioskowała jednak o usunięcie Freivalds, motywując to oczekiwaniem na wyniki badań kolejnej komisji, tym razem konstytucyjnej.

21 marca Freivalds podała się do dymisji, formalnie zupełnie z innego powodu - próby cenzury (art.). Jednak dla wszystkich było jasne, że Göran Persson chciał pozbyć się przysłowiowego bębna, w który mogła bić opozycja. Kariera Freivalds byłaby i tak przesądzona, po ogłoszeniu stanowiska Komisji Konstytucyjnej (KK).

Publiczne przesłuchania członków rządu przed Komisją Konstytucyjną (KK) zakończyły się 16 lutego 2006. Dalsze prace komisji polegały na analizie zebranego materiału i sformułowaniu wniosków. Ta ostatnia część bywa niełatwa, gdyż w skład Komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich partii sejmowych, co gwarantuje na ogół ocenianie faktów poprzez partyjny pryzmat. Na ogół, ale nie tym razem. Wobec powagi zagadnienia - 543 Szwedów straciło życie, tysiące są dotknięte traumą - Komisja wzniosła się ponad partyjne podziały i przedstawiła wspólne stanowisko.

Na dzisiejszej (300308) konferencji prasowej KK przedstawiła swoje wnioski. Premiera Perssona i pięciu jego ministrów spotkała znowu ostra krytyka. Poszczególni ministrowie są krytykowani za następujące błędy:

Göran Persson - premier
- niejasny podział funkcji i zadań w kancelarii rządu oraz, że nigdy nie przeprowadzono zawczasu odpowiednich ćwiczeń funkcjonowania organizacji rządowej na wypadek kryzysu,
- brak własnej inicjatywy w dotarciu do niezbędnej informacji,
- opieszałość w zwołaniu grupy odpowiednich ministrów,
- nie skontaktował siä z królem.

Laila Freivalds - ówczesny minister spraw zagranicznych:
- wydziały informacyjne MSZ nie funkcjonowały,
- MSZ nie był przygotowany do działania w wypadku dużej katastrofy za granicą, gdzie ofiarami są szwedzcy obywatele,
- brak własnej inicjatywy w dotarciu do niezbędnej informacji,
- brak inicjatywy w podejmowaniu niezbędnych decyzji.

Leni Björklund - minister obrony
- zbyt mało aktywna, w stosunku do pozostałych ministrów,
- nie potrafiła sformułować zadań dla Urzędu Niesienia Pomocy.

Ylva Johansson - minister opieki społecznej
- w okresie katastrofy pojechała na urlop i nie zadbała o niezbędne leki i środki medyczne dla akcji ratowniczej.

Carin Jämtin - minister współpracy i pomocy zagranicznej
- nie nawiązała kontaktu z premierem i z MSZ,
- brak inicjatywy w podejmowaniu niezbędnych decyzji.

Pär Nuder - minister finansów
- brak szybkiej decyzji w kwestii finansowania akcji ratowniczej.


We wrześniu tego roku odbędą się w Szwecji wybory parlamentarne. nie należy się spodziewać, że opozycja zechce teraz obalać rząd za pomocą votum nieufności.


rn
rn@szwecja.net

 

Szecja

Gżran Persson - premier

 

Leila Freivalds, minister spraw zagranicznych do 21/03.

 

Leni Björklund - minister obrony

 

Ylva Johansson - minister opieki społecznej.

 

Carin Jämtin - minister współpracy i pomocy zagranicznej, tymczasowy minister spraw zagranicznych do 24/04.

 

Pär Nuder - minister finansów.

 

Na ten temat:

- Fale tsunami, indeks


+Info:

- Rząd
- Partie polityczne

 

 

 

 

 

Wcześniejsze nowiny

2006

03.25 - Poza społecznym nawiasem

Temat: Dymisja Freivalds
03.20 - W żywe oczy
03.21 - Dymisja
03.22 - Dymisja - polityczna gra
03.27 - Czterech ministrów tygodniowo

03.18 - Hela folkets Carola
03.13 - Marcinkiewicz w Szwecji
03.06 - Śladami ojców - o Vasaloppet
02.27 - Wiatry historii
02.24 - Granice przyzwoitości
02.22 - Incydent
02.21 - Szwecja na Kaukazie
02.20 - Wesoła debata
02.17 - Koniec przesłuchań
02.10 - Rynek artykułów spożywczych
02.05 - Wizerunek islamu
02.01 - Sprawa Vaxholm
01.25 - Działka dla zbira
01.19 - Damping inteligencji
01.12 - Mieszkańcy Szwecji
01.11 - Ni z gruszki ni z brukselki

Sztokholmski eksperyment - podatek za wjazdu do centralnego Sztokholmu.

Wcześniejsze...