Szwecja.net / Nowiny / 2006 / ...  
Szecja

25 marca 2006  00007

Poza społecznym nawiasem

Dziennik Dagens Nyheter publikuje dziś raport o tzw. dzielnicach poza społecznym nawiasem* na terenie Szwecji, sporządzony przez partię Liberałów (Folkpartiet). Trzeci rok z rzędu Liberałowie przeprowadzają podobną analizę, której celem jest naniesienie na mapę dzielnic mieszkaniowych obciążonych problemami. W latach 2002-2004, ilość obszarów marginesu wzrosła aż o 25%. Poziom zatrudnienia leży tam często poniżej 50%, aż 44% wśród dorosłych jest określanych jako ubodzy, mniej niż połowa uczniów kończy podstawówkę (9 lat) z wynikiem dostatecznym.

Mapa społecznej eliminacji 2006 (Utanförskapets karta 2006) - jak nazywa się raport - opisuje całką inną Szwecję, niż ta, którą przedstawia rząd w samochwalczych oracjach przedwyborczych debat. Jest to jednak Szwecja, która stanowi codzienną rzeczywistość dla ponad pół miliona ludzi. Przy 9-mijonowej ludności kraju stanowi to sporą część społeczeństwa.

Co gorsza, przepaść między ubogimi dzielnicami, a resztą społeczeństwa stale się pogłębia. W roku 1990 można było wyszczególnić tylko trzy dzielnice jako obszary marginesu, w roku 2002 było ich już 130. Ten dramatyczny wzrost tłumaczy się istnym kolapsem poziomu zatrudnienia.

Analizując zjawisko społecznej eliminacji brano pod uwagę m.in: poziom zatrudnienia, rezultaty szkolnictwa, uczestnictwo w wyborach, dochody z pracy, poziom wykształcenia, formę mieszkania itp.

Oto kilka faktów, zawartych w raporcie.

Liczba obszarów marginesu wzrosła z 130 do 157 w latach 2002-2004. Liczba mieszkańców tych dzielnic wzrosła w tym czasie o 25%, z 420 tysięcy do 503 tys. osób.

Poziom zatrudnienia obniżył się tam 3,6-krotnie bardziej niż w całej Szwecji. W 2004 r. wynosił 51,1%, podczas gdy odpowiednia cyfra dla całego kraju wynosi 71,1%. Spadek poziomu zatrudnienia jest szczególnie widoczny w najuboższych dzielnicach. Ilość dzielnic o poziomie zatrudnienia poniżej 50% wzrosła w badanym okresie z 47 do 65.

Duża część mieszkańców badanych dzielnic, średnio 38%, jest urodzona za granicą. W skrajnych przypadkach liczba ta dochodzi do 52%, a 60% z nich jest urodzona poza Europą. Razem ze swym potomstwem stanowią oni wyraźną większość mieszkańców dzielnic marginesu.

W ubiegłym roku wyodrębniono 49 dzielnic, gdzie mniej niż połowa uczniów ukończyła podstawówkę (9 lat), osiągając wyznaczone kryteria wiedzy. Średnio tylko 39,6% uczniów osiągnęła tam poziom wiedzy w stopniu dostatecznym. Jest to wzrost tego negatywnego zjawiska o 58% w porównaniu z rokiem 2003.

Zdecydowana większość mieszkańców „złych dzielnic„, aż 91%, mieszka w mieszkaniach czynszowych, to znaczy nie jest właścicielem swego mieszkania. 44% wśród dorosłych można określić jako żyjących w biedzie.

Efekty życia poza nawiasem odzwierciedlają się również w statystyce kryminalnej. Ilość przestępstw niszczenia mienia wzrosła dramatycznie w wielu badanych dzielnicach. Przy bardzo nieznacznym wzroście tych przestępstw w całym kraju w latach 2002-2005, średni wzrost w dzielnicach marginesu wynosi 64,96%, a o 176% (!) w takich dzielnicach jak Skärholmen (Sztokholm), Lärjadalen (Göteborg) oraz Hyllie (Malmö).

Najbardziej narażonym na rozwój zjawiska społecznego nieuczestnictwa jest Skania w południowej Szwecji. Znajduje się tam 47 spośród 157 wyobcowanych dzielnic w całej Szwecji. Mieszka w nich 14% ludności Skanii. Gminy Malmö. Botkyrka pod Sztokholmem oraz Landskrona są szczególnie dotknięte tym zjawiskiem. W każdej z nich mieszka niemal 40% mieszkańców poza społecznym nawiasem.

Poziom zatrudnienia w badanych dzielnicach ciągle maleje w szeregu miast. Należą do nich: Sztokholm, Uppsala, Helsingborg, Örebro, Trollhättan, Sandviken i Gävle. Tylko Jönköping przełamuje ten negatywny trend i wykazuje bardzo pozytywny rozwój. No, ale tam rządzi Chrześcijańska demokracja.


rn
rn@szwecja.net

*susse - popularne określenie socjaldemokraty; sussar - liczba mnoga.

 

Szecja
 

 

 

 

Wcześniejsze nowiny

2006

03.20-22 - Sprawa Freivalds
03.18 - Hela folkets Carola
03.13 - Marcinkiewicz w Szwecji
03.06 - Śladami ojców - o Vasaloppet
02.27 - Wiatry historii
02.24 - Granice przyzwoitości
02.22 - Incydent
02.21 - Szwecja na Kaukazie
02.20 - Wesoła debata
02.17 - Koniec przesłuchań
02.10 - Rynek artykułów spożywczych
02.05 - Wizerunek islamu
02.01 - Sprawa Vaxholm
01.25 - Działka dla zbira
01.19 - Damping inteligencji
01.12 - Mieszkańcy Szwecji
01.11 - Ni z gruszki ni z brukselki

Sztokholmski eksperyment - podatek za wjazdu do centralnego Sztokholmu.

2005

Budżet UE na lata 2007-2013.

Fale tsunami - wydarzenia po ogłoszeniu raportu obywatelskiej komisji badającej efektywność rządu w akcji ratowania szwedzkich ofiar tsunami 2004 r.

Wcześniejsze...