Szwecja.net / Nowiny / 2006 / ...  

Szecja

lewo

 

 

21 lutego 2006  00011

Szwecja na Kaukazie

Rada Ministrów UE mianowała wczoraj szwedzkiego dyplomatę Petera Semneby specjalnym reprezentantem Unii dla Południowego Kaukazu.

- To duży sukces dla Szwecji, dzięki któremu umacniamy swoją pozycję w polityce zagranicznej UE. Armenia, Azerbejdżan i Gruzja zaczynają odgrywać coraz większą rolę dla UE. W tym regonie znajdują się nadal duże, nie eksploatowane zasoby źródeł energii i kraje te objęte są nową polityką sąsiedzką UE - mówi szwedzka minister spraw zagranicznych, Laila Freivalds.

Do zadań Petera Semneby będzie należał przede wszystkim rozwój kontaktów między Południowym Kaukazem i Unią Europejską. Będzie on jednak angażował się również w rozwiązywanie konfliktów jakie powstały w tym regonie po upadku ZSRR.

Peter Semneby ma duże doświadczenie w pracy nad łagodzeniem międzynarodowych i etnicznych konfliktów. Wcześniej był on szefem Organizacji dla bezpieczeństwa i współpracy w Europie (OSSE), propagującej prawa mniejszości narodowych, organizującej powrót uchodźców oraz wspomagającej reformy prawne na Chorwacji. Poza tym był on również szefem tej organizacji na Łotwie, która również boryka się z problemami etnicznymi, po rozpadzie ZSRR.

Wylansowanie szwedzkiego dyplomaty na stanowisko reprezentanta UE dla Południowego Kaukazu odzwierciedla również wzrost zainteresowania Szwecji tym regionem. Wkrótce zostanie powołany tam ambasador szwedzki. W ramach strategii rozwoju współpracy z Południowym Kaukazem, którą rząd przyjął na lata 2006-2009, zakłada się wzrost wydatków na te cele do 120 milionów rocznie. Niedawną wizytę premiera Görana Perssona w Gruzji oraz rewizyty przywódców Gruzji i Armenii w Sztokholmie należy postrzegać w tym samym kontekście.


rn

rn@szwecja.net

 

Szecja

 

Peter Semneby, szwedzki dyplomata, reprezentant UE dla Południowego Kaukazu.