Szwecja.net / Nowiny / 2006 / ...  
 

25 stycznia 2006   00011

Działka dla zbira

Coraz częstszym zjawiskiem w Szwecji jest wymuszanie haraczu od dobrze prosperujących firm przez elementy kryminalne. Procederem tym dotknięte są najczęściej restauracje. Przychodzi zbir i mówi, że teraz on będzie się opiekował restauracją, żeby nic złego jej się nie stało - włamanie, pożar, bijatyki... Licho, wiadomo, nie śpi i wszystko może się zdarzyć - mówi zbir. I zdarza się. No chyba, że da mu się działkę.

***

Polska firma Zojax otrzymała zlecenie od szwedzkiej firmy Bostaden i Vetlanda AB na budowę 36 willi w Vibble na Gotlandii. Właścicielem firmy-zleceniodawcy jest rodzina Kamprad, również właściciele IKEA.

Dosyć szybko pojawiło się na placu budowy osławione Byggnads - szwedzkie związki zawodowe pracowników budowlanych - z żądaniem podpisania umowy zbiorowej* z nimi oraz płacenia im składek.

Związek Byggnads, członek Krajowej Federacji LO*, znany jest z przeprowadzania wulgarnych kampanii przeciwko pracującym w Szwecji przybyszom ze środkowej Europy i krajów bałtyckich, tuż przed przystąpieniem tych krajów do Unii. Związek robił wszystko, by Szwecja wprowadziła dyskryminujące „przepisy przejściowe”, które miały zagrodzić drogę do szwedzkiego rynku pracy obywatelom tych krajów, nawet po ich wejściu do Unii. Związek przegrał i rynek szwedzki stoi otworem. Związkowcy zabrali się więc z zapałem do terroryzowania zagranicznych firm budowlanych, gdziekolwiek pojawiły się w Szwecji. Głośnym echem odbiła się blokada budowy w Vaxholm pod Sztokholmem, gdzie przywódcy związkowi wydzierali się do budujących tam szwedzką szkołę Łotyszów - go home! (wynoście się do siebie!). Sprawa ta jest nadal rozpatrywana przez Sąd Europejski.

Polacy nie widzieli oczywiście żadnego powodu, by płacić składki związkom, do których nie należą, lub kupować szwedzkie ubezpieczenia, skoro mają już polskie. Za poradą adwokata Hansa-Görana Fricka z biura adwokackiego Gärde Wesslaus, którego wynajęła polska firma, Zojax odmówił podpisania umowy ze związkiem, motywując to m. in. tym, że nie ma jeszcze wyroku w sprawie Vaxholm.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Byggnads zaczęło przygotowywać blokadę budowy. Powodem było, według związku, że polscy pracownicy „nie mieli żadnych umów, ani szwedzkich ubezpieczeń”. Na temat wysokości ich płac nic nie wiemy - mówi związkowy aktywista Evert Bäckström*.

Blokada polega na tym, że związki zmuszają do strajku inne grupy pracownicze, pracujące na danej budowie, i w ten sposób uniemożliwiają blokowanej firmie wykonanie zlecenia. Niestety w Szwecji związki zawodowe mają do tego prawo, czy raczej - mają to bezprawie.

Byggnads przeprowadzał takie blokady już wcześniej przeciwko innym polskim firmom, jednak nie udało mu się zmusić ich do wyjazdu. Polacy przeprowadzali po prostu całą budowę we własnym zakresie, przywożąc wszystkie materiały własnym transportem z Polski. W ten sposób ograniczyli rolę szowinistycznych związkowców do kolporterów czerwonych ulotek.

Tym razem nie było to możliwe, gdyż wykonawstwo budowy było podzielone między szwedzką i polską firmę. Osiągnięcia kompromisu domagał się też ponoć zleceniodawca. Zojax poddał się i będzie płacił haracz.

Interesująca jest mentalność związkowego aktywisty Everta Bäckströma. Otóż to, że polskie firmy budują Szwedom domy, uważa ona za „tankowanie pieniędzy ze Szwecji”. Tak ocenia uczciwą zapłatę za wykonaną pracę szwedzki, socjalistyczny związkowiec. No chyba, że da mu się działkę.


rn
rn@szwecja.net

 

 

W temacie:

Piotr Wolodarski - Niesolidarność

Anna Nowacka-Isaksson:
Szwedzkie związki bronią swego

Archiwum/Ograniczenia praw

 

Maciej Zaremba

Jak Szwedzi Łotyszy szanują

 

 

Umowy zbiorowe* - Chodzi o narzucanie szwedzkich umów zbiorowych zagranicznym firmom i pracownikom oraz pobieranie od nich opłat przez związki zawodowe. Pod pozorem starań o wyższe płace dla obcokrajowców stara się odebrać im ich największy atut w konkurencji o pracę i tą drogą wyeliminować ich ze szwedzkiego rynku pracy.

LO* - LandsOrganisation, największa centrala związków zawodowych w Szwecji, odpowiednik dawnego PRL-owskiego CRZZ; ściśle związana z partią Socjaldemokratów, jest istotnym elementem władzy.

Bäckström* Wypowiedzi cytowane za ”Gotlands Tidningar”