Szwecja.net / Nowiny / 2006 / ...  
 

19 stycznia 2006   00011

Dumping inteligencji

Przed wejściem Polski do Unii, szwedzki premier Göran Persson roztaczał katastroficzne wizje dziesiątek tysięcy ubogich Polaków - i innych ostisów* - stojących u granic Szwecji, gotowych do inwazji. Głównym motywem inwazyjnej armii miałaby być chęć wykorzystania szwedzkiego systemu opieki społecznej. Upust literackim ambicjom dał premier głosząc hasło „dumpingu socjalnego”. Miało ono oznaczać, że przybysze z Polski to społeczny margines i bezradna biedota, przed którą Szwecja musi się bronić.

Celem socjaldemokratycznego rządu Görana Perssona było wprowadzenie dyskryminacyjnych „przepisów przejściowych”, które miały mocno ograniczyć dostęp do szwedzkiego rynku pracy obywatelom nowych krajów UE z byłego obozu socjalistycznego. Szwedzki sejm - riksdag - nie dopuścił jednak do tego i dziś Polacy mogą swobodnie przyjeżdżać i pracować w Szwecji.

Wielu skorzystało z tej możliwości. W 2004 roku do Szwecji przeprowadziło się około 2,5 tysiąca polskich obywateli, a w 2005 już ok. 3,4 tysiąca. Można to porównać z okresem poprzedzającym polskie członkostwo w UE. W latach 1997-2003 do Szwecji emigrowało średnio 875 obywateli polskich.

Jednak najbardziej znamiennym jest fakt, że Polacy przybywający do Szwecji stanowią jedną z dwóch* najbardziej wykształconych grup spośród 10 czołowych krajów imigranckich. Aż 25% polskich imigrantów ma wykształcenie policealne, minimum 3 lata, lub pełne wyższe.

Szwecja czerpie ogromne korzyści z polskiej emigracji. Przybywają tu ludzie dobrze wykształceni, energiczni i bardzo pracowici. Nie ponosząc żadnych kosztów Szwecja otrzymuje wykwalifikowaną kadrę pracowników. Wielu z nich zostaje tu na stałe, podnosząc kulturowy i intelektualny poziom szwedzkiej klasy średniej.

Apokaliptyczne przepowiednie Görana Perssona nie sprawdziły się. Zamiast „socjalnego dumpingu” jest dumping polskiej inteligencji.


rn
rn@szwecja.net

Źródło: Szwedzki rocznik statystyczny

 

 
 

*ostis - Pogardliwe określenie mieszkańców byłego NRD, używane w obecnych Niemczech. Tu w szerszym znaczeniu - mieszkaniec byłego obozu socjalistycznego (bloku wschodniego; wschód = öst), krajów uzależnionych lub okupowanych niegdyś przez ZSRR.

*dwóch - Procentowy udział osób z wyższym wykształceniem wśród imigrantów z Iranu wynosi również 25%.