Szwecja.net / Nowiny / 2006 / ...    
Szecja

12 stycznia 2006  00008

Mieszkańcy Szwecji

Z końcem roku 2005 liczba ludności Szwecji wyniosła 9 047 400 osób, według preliminarnych danych szwedzkiego Głównego Urzędu Statystycznego - SCB. Przybyło nam więc aż 36 tysięcy nowych mieszkańców kraju. Utrzymuje się pozytywny trend przewagi liczby urodzin nad liczbą zgonów - o 9 900 więcej urodzin niż zgonów w 2005 r.

W ostatnich dwóch latach liczba nowonarodzonych dzieci przewyższa 100 tysięcy rocznie.

Od trzydziestu już lat notowana jest przewaga imigracji nad emigracją. W ubiegłym roku wyniosła ona aż 26 500 tysięcy osób. Po paru latach zmniejszonej imigracji zaczyna ona znowu wzrastać. W 2004 r. przeprowadziło się do Szwecji 64 400 tys. osób, o 2 400 więcej niż w roku poprzednim.

Spośród tych, którzy przeprowadzili się na stałe do Szwecji z zagranicy w roku 2005, blisko 25% to obywatele szwedzcy. Kolejną dużą grupę stanowią obywatele krajów nordyckich oraz obywatele Polski. Napływ Polaków do Szwecji wzrósł znacznie po wejściu Polski do Unii w 2004 i nadal rośnie. W roku 2003 do Szwecji przeprowadziło się około jednego tysiąca Polaków, w 2004 już 2,5 tys., a w 2005 liczba polskich imigrantów osiągnęła 3,4 tysiąca osób.

Ze Szwecji wyemigrowało w roku 2005 o 4% więcej osób niż w roku poprzednim. Ponad połowa spośród nich - ok. 37 900 osób - to szwedzcy obywatele.

Udział osób obcego pochodzenia wśród mieszkańców Szwecji wzrósł w 2005 r. do 16,1% w porównaniu z 15,8% w roku 2004. Spośród nich urodzonych za granicą jest 1,121 miliona osób, a 335,7 tys. ma obu rodziców urodzonych za granicą.

Wśród mieszkańców Szwecji, urodzonych za granicą, przewagę stanowią Finowie. Pozostałe duże grupy pochodzą z Jugosławii, Iraku, Iranu i Polski. Ilość Polaków mieszkających w Szwecji przekroczyła obecnie ilość Norwegów.

Ponad 481 500 obywateli innych krajów jest zameldowanych na stałe w Szwecji. Stanowią oni 5,3% ludności. Większość z nich to obywatele Finlandii. Pozostali to Norwedzy, Irakijczycy, Duńczycy, Niemcy, oraz Jugosłowianie (Serbia i Jugosłowianie).

Szecja

 Przepisy imigracyjne

 

Zmiany ilości mieszkańców Szwecji w latach 2000-2005

  2000 2001 2002 2003 2004 2005*
Ludność 31 grudnia
8 882 792 8 909 128 8 940 788 8 975 670 9 011 392 9 047 400
Urodzonych
90 441 91 466 95 815 99 157 100 928 100 900
Zmarłych
93 461 93 752 95 009 92 961 90 532 91 000
Nadwyżka narodzin
-3 020 -2 286 806 6 196 10 396 9 900
Imigracja do Szwecji
58 659 60 795 64 087 63 795 62 028 64 400
Emigracja ze Szwecji
34 091 32 141 33 009 35 023 36 586 37 900
Nadwyżka imigracji
24 568 28 654 31 078 28 772 25 442 26 500
Przyrost ludności
21 366 26 336 31 660 34 882 35 722 36 000
 
Urodzeni za granicą
1 003 798 1 027 974 1 053 463 1 078 075 1 100 262 1 121 000
Pochodzenie zagraniczne
1 288 247 1 322 467 1 358 214 1 393 248 1 426 293 1 456 700
Obywatele innych krajów
477 312 475 986 474 099 476 076 481 141 481 500

Przyrost ludności - różnica w ilości ludności między początkiem i końcem roku.
Pochodzenie zagraniczne - urodzeni za granicą lub urodzeni w Szwecji, mający obu rodziców urodzonych za granicą.
* szacunkowo

 

Migracja ludność według obywatelstwa w latach 2002-2005.

  2002 2003 2004 2005*
  imigracja emigracja imigracja emigracja imigracja emigracja imigracja emigracja
Szwecja 16 484 18 813 15 807 19 889 14 448 20 565 14 400 22 300
Skandynawia bez Szwecji 10 387 6 088 10 443 6 709 9 564 7 094 10 100 7 500
EU25 nez Skandynawii 7 847 3 460 7 207 3 488 9 393 3 715 11 200 3 500
Europa bez EU25 i Skandynawii 6 597 761 6 778 755 6 536 826 5 800 700
Afryka 3 063 474 3 953 572 4 184 664 4 900 600
Azia 15 929 1 654 15 124 1 885 13 546 2 085 13 800 1 900
Ameryka Północna 1 591 1 069 1 555 930 1 523 1 007 1 600 800
Ameryka Południowa 1 355 298 1 416 365 1 488 294 1 500 300
Oceania 369 275 344 256 339 243 300 200
Nieznane, bez obywatelstwa 465 117 1 168 174 1 007 93 900 0

* szacunkowo

   

opr. © Marie Nowak
mln@szwecja.net

Szwecja.net. Źródło: szwedzki Główny urząd Statystyczny - SCB, www.scb.se