Szwecja / Nowiny / 2005 / ...    
 
6 października 2005  00007

Komisja popiera Łotwę

Blokada szwedzkich związków zawodowych przeciwko łotewskiej firmie, budującej szkołę w Vaxholm, pod Sztokholmem, była łamaniem prawa unijnego. Tak określił stanowisko Komisji UE, przebywający wczoraj w Sztokholmie, członek komisji Charlie McCreevy.

Znana sprawa sprzed roku, gdy szwedzkie związki zawodowe, zrzeszone w LO* i wspomagane przez rząd, zastosowały blokadę budowy szkoły, prowadzonej przez łotewską firmę Laval, na zlecenie podsztokholmskiej gminy Vaxholm. Pretekstem do blokady była odmowa Łotyszów podpisania umów zbiorowych ze szwedzkim związkiem i płacenia im składek. Firma miała już taką umowę podpisaną z własnym związkiem zawodowym na Łotwie.

Laval płaciła swoim pracownikom pensje na poziomie zgodnym również ze szwedzkimi umowami zbiorowymi, ale Szwedzi żądali podwyższenia stawek. Chodziło oczywiście o ekonomiczne zniszczenie firmy, co z reszta się w pełni powiodło. Laval zbankrutowała. Łotewscy robotnicy wrócili do domu, ze stawką zero, a szwedzkie związki tryumfowały.

Teraz sprawa jest w sądzie europejskim, dla którego stanowisko komisji w tej sprawie będzie miało istotne znaczenie.

- Chcemy, żeby negatywna publicystyka na temat różnic miedzy starymi i nowymi krajami Unii w końcu ustała. Zasada swobodnego przemieszczanie się siły roboczej jest jednym z filarów traktatu unijnego i należy jej przestrzegać. - Powiedział komisarz.

Szwedzki minister pracy zapowiedział „małe powstanie ludowe przeciwko Unii”, ale pogroził i większym, jeżeli Komisja wystąpi przeciwko stanowisku socjaldemokratycznego rządu Szwecji.

Minister gospodarki - Thomas Östros - odgraża się szwedzkim vetem w sprawie dyrektywy usługowej, jeżeli Unia nie będzie chroniła Szwecji przed „socjalnym dampingiem”. Tak więc socjaldemokratyczny minister - na codzień kaznodzieja międzynarodowej solidarności - klasyfikuje łotewskich robotników jako chłam, przed którym należy się bronić.

red@szwecja.net

 

Zobacz również:

Peter Wolodarski:

- Niesolidarność

- Związki zawodowe poniżają naszych sąsiadów.

Anna Nowacka-Isaksson:

Szwedzkie związki bronią swego

Strach przed tanimi Polakami

 

LO* — LandsOrganisation, największa centrala związków zawodowych w Szwecji, odpowiednik dawnego PRL-owskiego CRZZ; ściśle związana z partią Socjaldemokratów, jest istotnym elementem władzy.


Zobacz inne artykuły...