Szwecja / Nowiny / 2004 / ...  
 

12 marca 2004 r. 00006

Propozycja rządu

Z jednodniowym opóźnieniem rząd szwedzki złożył 12.03.2004 pismo do sejmu z propozycją wprowadzenia przez Szwecję tzw. okresu przejściowego, czyli szeregu restrykcji ograniczających prawo do wolnej migracji obywateli nowych krajów Unii. Według traktatu akcesyjnego ograniczenia mogą być wymierzone przeciwko ośmiu krajom z byłego bloku socjalistycznego - UE8. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa i Estonia będą więc traktowane gorzej niż pozostali członkowie UE.

Rząd proponuje dwuletni okres restrykcji. Przepisy migracyjne dla obywateli UE8 będą po 1 maja mniej więcej takie same jak obecnie. Nadal będzie wymagane pozwolenie na pracę od tych, którzy chcą pracować w Szwecji legalnie. O pozwolenie trzeba ubiegać się przed przyjazdem do Szwecji, w szwedzkich placówkach dyplomatycznych. Warunkiem uzyskania pozwolenia będzie zaświadczenie od przyszłego pracodawcy, że oferuje on stałą pracę, zapewniającą możliwość utrzymania się i na warunkach zbliżonych do tzw. umów zbiorowych, wynegocjowanych przez związki zawodowe i związki pracodawców. Przyszły pracobiorca powinien też mieć zapewnione mieszkanie ale nie jest to formalny wymóg.

Kontrola pracodawców, zatrudniających zagranicznych pracowników zostanie zaostrzona. Przyczyną do odmowy pozwolenia na pracę może być np. niezapłacony podatek przez firmę oferującą pracę.

Argumentacja rządu jest bardzo cyniczna. Dyskryminacje krajów UE8 próbuje on przedstawić jako wyraz troski o zagranicznych pracobiorców. Wysoka pensja, ubezpieczenia i dobre warunki pracy brzmią sympatycznie. Szwedzki rząd - jak wiadomo - chętnie obiecuje wszystko czego nie musi dotrzymywać. Odebranie obywatelom UE8 prawa do negocjowania warunków zatrudnienia samemu oznacza pozbawienie ich najsilniejszego być może atutu konkurencyjnego, co w efekcie będzie prowadziło do tego, że wcale nie otrzyma pracy - i problem z głowy.

Pewnym ułatwieniem może być to, że przy wydawaniu zezwoleń na pracę nie ma być brana pod uwagę opinia państwowej Komisji Rynku Pracy, w skład której wchodzą przedstawiciele największych centrali związkowych (zobacz Kto decyduje). Oznacza to, że związki zawodowe nie będą mogły ograniczać konkurencji na rynku pracy. W propozycji rządowej użyto jednak określenia „nie powinna być brana pod uwagę” , a nie „nie będzie”, co budzi spore podejrzenia. Rząd zastrzega sobie poza tym prawo do zmiany tej reguły.

Władza związków zawodowych, które to rozpętały kampanię przeciwko wolnej migracji siły roboczej, zostanie jednak poszerzona w innych dziedzinach. Rząd zamierza zwiększyć uprawnienia związków do wywierania nacisku na pracodawców.

Reguły dotyczące pozwolenia na pracę sezonową pozostają niezmienione.

Restrykcje okresu przejściowego nie będą dotyczyły systemu opieki społecznej. Na takie ograniczenia nie zezwala traktat akcesyjny. Ten, kto otrzyma pozwolenie na pracę, będzie miał automatycznie dostęp do tego systemu.

Również według traktatu nie może Szwecja wymagać pozwolenia na pracę od pracowników polskiej firmy, operującej na szwedzkim rynku, która deleguje personel do pracy w Szwecji na krótki okres. Bez pytania o pozwolenie będą mogli również pracować zagraniczni studenci, podczas swoich studiów w Szwecji oraz niektóre inne grupy, według obecnie obowiązujących przepisów.

rn
rn@szwecja.net

 

+Info

Rządowe pismo do sejmu - originalny tekst po szwedzku

 

Szwecja, anonse1