Szwecja.net / Turystyka / Kraj i reiony...

Szwecja - kraj i regiony

Szwecja to kraj gdzie swoje hobby realizować mogą żeglarze, narciarze, wędkarze, amatorzy rowerowych i górskich wycieczek, zainteresowani historią oraz wszyscy ci, którzy pragną bezpiecznie wypocząć w spokoju i ciszy, otoczeni piękną surową skandynawską przyrodą.

Szwecję od Polski oddziela wąski pas wód morskich południowego Bałtyku między Świnoujściem a Ystad. Kraj ten zajmuje obszar 450 tys. km2 we wschodniej i południowej części Półwyspu Skandynawskiego, wzdłuż zachodniego brzegu Morza Bałtyckiego i wschodnich brzegów cieśniny Sund i Kattegat. Charakteryzuje się dużą rozciągłością południkową wynoszącą 1750 km i małą równoleżnikową — 640 km. Czynniki te wpływają na zróżnicowanie klimatyczne i krajobrazowe. Szwecja leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, a na północy umiarkowanego chłodnego. Cechą charakterystyczną jest duże nasłonecznienie w ciągu lata i nieco wyższe temperatury od średnich na tych szerokościach geograficznych. To wpływ Atlantyku i ciepłego Prądu Golfsztrom. Jest tu nieco chłodniej niż w Polsce, bez trudnych do wytrzymania upałów.

W krajobrazie Szwecji wyróżniają się:
- Góry Skandynawskie  
- Wybrzeża morskie Bałtyku i cieśnin Sund i Kattegat
- Pojezierze Środkowoszwedzkie
- Wyżyna Dalarna
- Norrland

Hanka Jefimowicz
hefi@main.amu.edu.pl

Inne regiony

Gotlandia - Joanna Morawiec.