Szwecja.net /+Info / ...    00876    

+Info...

...czyli dodatkowe informacje, artykuły i opracowania na tematy związane ze Szwecją.

Pobyt i Praca
- informacje o warunkach pobytu i pracy w Szwecji.

Mieszkanie w Szwecji
- Informacje o formach mieszkań, sposobach ich pozyskania, przepisach, kosztach itp.

Zarobki
– Poziom zarobków w różnych zawodach.

Szwedzkie ceny
Pare przykładœw szwedzkich cen.

Rynek szwedzki
- ciekawe opracowania na temat rynku szwedzkiego.

Handel PL-SE
- informacje na temat wymiany handlowej między Polską i Szwecją

Samochód
- informacje dla kierowców.