Szwecja.net / +INFO / Poradnik zbieracza /    od050614=00219   
 

Szwedzkie przepisy prawne w aspekcie zbieranie runa leśnego

1. Prawo pobytu i pracy.

Obywatele Polski nie potrzebują wizy wjazdowej do Szwecji. Okres bezwizowego pobytu jest ograniczony do 3 miesięcy. Przedłużenie tego okresu jest stosunkowo łatwe.

Od polskich obywateli, podobnie jak od obywateli innych krajów UE, nie jest również wymagane zezwolenie na pracę. Tak więc wyjazd do Szwecji w celu zbierania runa leśnego jest przedsięwzięciem całkowicie legalnym.

Więcej informacji na str. Pobyt i praca.

2. Zbieranie runa.

Większość lasów w Szwecji jest własnością pywatną. Jednak istnieje tutaj prawo powszechnego dostępu do natury - allemansrätten. Pozwala ono na przebywanie oraz zbieranie runa w lasach i na gruntach należących nawet do osób prywatnych. Prawo to nie jest nieograniczone. Więcej informacji na str. Zbieranie owoców leśnych... (PDF, 96K)

Tak więc również samo zbieranie jest zajęciem całkowicie legalnym.

3. Podatki.

Według prawa o podatku dochodowym*: „Dochód ze sprzedaży dziko rosnących owoców, grzybów oraz szyszek, które podatnik nazbierał własnoręcznie, jest wolny od podatku w tej części, która nie przekracza 12 500 SEK w ciągu jednego roku” (IL 1999:1229, rozdział 8, §28).

„Dochód” to nie znaczy „suma uzyskana ze sprzedaży”. Od tej ostatniej należy odjąć koszty związane z jej uzyskaniem.

Ewentualny podatek można rozliczyć w Polsce, ponieważ rodzaj pracy - zbieractwo runa leśnego - nie ma charakteru stałego.

W tym samym paragrafie 28 czytamy dalej: „Powyższe nie dotyczy tych sytuacji gdy zbieractwo jest prowadzone w ramach działalności gospodarczej, lub zapłata jest rodzajem pensji czy innej zapłaty za wykonaną pracę”

Jeżeli więc przyjeżdżasz do Szwecji grupą zorganizowaną n.p. przez firmę skupującą jagody, która zpewnia nocleg, transport oraz skup, to jesteś traktowany jak zatrudniony i płacisz podatek od pierwszej zarobionej korony. Pracodawca musi też zapłacić opłaty socjalne.
 

opr. red@szwecja.net

 

* Inkomstskattelag (1999:1229)
AVD. III SKATTEFRIA INKOMSTER OCH INTE AVDRAGSGILLA UTGIFTER
8 kap. Inkomster som är skattefria

Bär-, svamp- och kottplockning

28 § Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som den skattskyldige har plockat själv är skattefria till den del de under ett beskattningsår inte överstiger 12 500 kronor. Detta gäller inte om plockningsverksamheten i sig utgör näringsverksamhet eller ersättningen utgör lön eller liknande förmån i inkomstslaget tjänst. Lag (2006:1354).