+INFO / Pobyt i praca / Stan obeny 00656  styczeń'04
 

Pobyt i praca w Szwecji do maja 2004

Obecne obowiązujące przepisy bardzo ograniczają możliwość otrzymania zgody na pobyt i pracę w Szwecji obywatelom spoza Unii Europejskiej lub krajów EOG*. Według prawa o obcokrajowcach (Utlänningslagen* oraz Utlänningsförordningen*) zakłada się, że cudzoziemiec przybywający do Szwecji otrzymał wcześniej wymagane zezwolenia na pobyt lub na pobyt i pracę. Jeżeli ktoś składa podanie o któreś z tych pozwoleń po przekroczeniu granicy szwedzkiej, musi się liczyć z szybką odmową bez podania przyczyn.

Obywatele polscy przybywający do Szwecji w celach turystycznych - na okres do 3 miesięcy - nie potrzebują wiz. Do tego okresu wliczony jest również pobyt w krajach skandynawskich, jeśli nastąpił podczas ostatnich 3 miesięcy. Za pobyt turystyczny uważa się również przyjazd w celach handlowych (o ile pobyt nie przekracza 90 dni i nie podejmuje się w tym czasie pracy). Przyjazd w innym celu lub na dłuższy pobyt wymaga otrzymania wizy. O wizę należy ubiegać się w Ambasadzie Szwecji lub w Konsulacie Generalnym Szwecji w Gdańsku.

Według informacji Urzędu imigracyjnego (Migrationsverket) istnieje praktyka sumowania wielokrotnych, krótkich pobytów w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Informacje o aktualnych przepisach można uzyskać od Urzędu Migracyjnego, patrz dane teleadresowe.

Informacja ambasady szwedzkiej w Warszawie.

Szwecja, anonse1

Utlänningslagen* -- utläning=obcokrajowiec; lag=prawo

Utlänningsförordningen* -- förordning=rozporządzenie.

EEA* = EOG* = EES* = Europejski Obszar Gospodarczy (eng: EEA - European Economic Area; se: ESS - Europeisak Ekonomiska Samarbetsområdet). Obowiązuje od 1 stycznia 1994 roku, stworzony na podstawie układu podpisanego 2 maja 1992 roku w Oporto, w Portugalii. Członkami EEA zostały wszystkie państwa Unii Europejskiej, tj. Belgia, Dania, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, RFN, Wielka Brytania i Włochy oraz 5 państw EFTA, tj. Finlandia, Austria, Islandia, Norwegia i Szwecja. EEA przyjmuje swobodny przepływ towarów, osób, kapitałów usług oraz jednolite zasady konkurencji. Oznacza to uznawanie wszystkich dyplomów, podróże bez wiz, zamieszkiwanie i podejmowanie pracy bez ograniczeń, możliwość inwestowania na terenie EEA.