pil Szwecja / +INFO / Mieszkanie Szwecja.net
 

Piątek, 22 stycznia 2016 r.   01019

Mieszkanie w Szwecji
– Rodzaje mieszkań

Zasadniczy podział to: własny dom jednorodzinny a mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ponad połowa lud­ności Szwecji mieszka w domkach jednorodzinnych, których jest właścicielem. Cała reszta wybrała – lub jest skazana na – mieszkanie w domach wielorodzinnych.

nic

 

 

  

Ze względu na stosunki własności jest kilka rodzajów takich mieszkań w Szwecji. Najbardziej popularne, istniejące o dawna, są dwie formy: mieszkania czynszowe – Hyresrätt, oraz mieszkania własnościowe – Bostadssrätt. Od 1 maja 2009 roku dozwolona jest też nowa forma – mieszkanie właścicielskie w domu wielorodzinnym.

Dom jednorodzinny – Småhus, villa

Små = mały; hus = dom.
Dom stanowi nieruchomość, z tym że działka może być wykupiona na własność lub dzierżawiona od gminy – Tomträtt; Tomt = działka; rätt = prawo, przyzwolenie. W tym drugim płaci się periodycznie opłatę zwaną – tomträttsavgift, tomträttsavgäld.

Zobacz też Jak kupiłem dom w Szwecji...

  Szwecja, willa
  

Mieszkanie czynszowe – Hyresrätt

Hyra oznacza czynsz. Są to mieszkania wynajmowane od właściciela budynku mieszkalnego – Hyresvärd. Prawo do dysponowania takim mieszkaniem otrzymuje się poprzez spisania umowy z właścicielem. Taka umowa jest wówczas nazywana „kontraktem z pierwszej ręki” – Förstahandskontrakt.

Mieszkanie czynszowe nie przedstawia żadnej wartości rynkowej dla wynajmującego. Handel mieszkaniem/kontraktem jest zakazany i karalny.

Więcej o hyresrätter...
 

Szwecja, hyresrätt

  

Mieszkanie własnościowe – Bostadsrätt

Bostad = mieszkanie. Jest to forma, gdzie właścicielem nieruchomości jest spółka, której udziałowcami są poszczególni mieszkańcy domu wielorodzinnego. Spółka ma formę związku ekonomicznego typu kooperatywy, spółdzielni – Bostadsrättsförening, BRF. Förening = związek.

Posiadacz takiego mieszkania nie jest bezpośrednio właścicielem nieruchomości, a jedynie poprzez swój udział w BRF. Jednak mieszkania takie są przedmiotem handlu na wolnym rynku. Mogą też stanowić zabezpieczenie kredytu. To jest zasadnicza różnica między Bostadssrätt a Hyresrätt.

 

Szwecja, bostadsrätt

  

Mieszkania właścicielskie – Ägarlägenhet

Od 1 maja 2009 r. wprowadzono w Szwecji nową formę użytkowania mieszkania – Äganderätt. Äga = posiadać; Ägare = właściciel; Ägande ≈ właścicielstwo. Mieszkanie może być przedmiotem handlu, zastawu czy zabezpieczenia kredytu.

Mieszkania nabywane w tej formie nazywane są "ägarlägenhet", czyli mieszkanie właścicielskie. Różnice między mieszkaniem typu Bostadssrätt a Ägarlägenhet polega przede wszystkim na tym, że to ostanie stanowi własną nieruchomość, wydzieloną wewnątrz budynku wielorodzinnego.

Przewaga tej formy nad Bostadssrätt polega m.in. na tym, że właściciel nie musi pytać nikogo o zgodę gdy chce je podnająć komukolwiek.

 

Szwecja, ägarlägenhet

  

Inne formy

Oprócz wymienionych są też pewne, inne rodzaje mieszkań, czy też formy pośrednie. Niemal każdy z wymienionych rodzajów ma też swoje niuanse. Opiszę je w kolejnych odcinkach.

 

Mieszkanie w Szwecji

Rodzaje
Czynszowe, Hyresrätt, cz 1.
Czynsze w Szwecji
Gminne spółki
Zasoby mieszkaniowe

  

 

 
 

Filip ZiętekRyszard Nowak
rn@Szwecja.net

 

Zobacz też

Deflacja a bańka cenowa...
Złote czasy dla dłużników...
Bańka cenowa...

 

Bezpośredni link do tej strony:
http://szwecja.net/EK/PLUS/Mieszkania/1-rodzaje.shtml