Szwecja.net / +Info / Samochód / Nowe znaki...
 

16 lutego 2006 00020=

Nowe znaki drogowe

Decyzją rządu !6 lutego 2006 wprowadzono zmiany w Zarządzeniu o znakach drogowych - vägmärkesförordningen (1978:1001). Wprowadzono sześć nowych oznakowań. Jedno informujące o monitoringu ruchu drogowego oraz pięć innych, mających zastosowanie przede wszystkim w tunelach.

Oto nowe znaki informacyjne

     
Monitoring ruchu drogowego za pomocą kamery lub podobnego sprzętu w związku z obserwacją, kontrolą, opodatkowaniem lub pobieraniem innych opłat.
     
  Tunel o danej długości. Tunele dłuższe, niż 500 m muszą być oznakowane. Krótsze tunele mogą być oznakowane ale nie muszą. Długość tunelu podana jest w metrach pod jego symbolem graficznym.
     
  Miejsce przeznaczone do postoju pojazdów w razie ich awarii. W kombinacji z informacją o odległości, znak może służyć jako drogowskaz do takiego miejsca.
     
  Wyjście awaryjne dla pieszych.
     
  Kierunek do wyjścia awaryjnego lub temu podobnego.
     
  Gaśnica.

 

 

 

opr. kd.

źródło: Kancelaria rządu.

 

Szwecja, anonse1