Szwecja.net / +Info / Samochód / ... od051129=00504=   listopad 2005
 

Ważność zagranicznego prawa jazdy w Szwecji

Prawa Jazdy z krajów Unii Europejskiej.

Aby prawo jazdy wydane w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej było ważne na terenie Szwecji, musi spełniać następujące warunki:

  • prawo jazdy musi być ważne w kraju, w którym zostało wydane;
  • jego posiadacz nie ma zawieszonego lub cofniętego szwedzkiego prawa jazdy;
  • prawo jazdy nie zostało wymienione na szwedzkie prawo jazdy.

Prawo jazdy tego rodzaju pozostaje ważne w Szwecji bez względu na okres przebywania jego posiadacza w tym kraju. Zagraniczne prawo jazdy nie upoważnia jego posiadacza do prowadzenia pojazdu w Szwecji przed ukończeniem osiemnastego roku życia.

Prywatna nauka jazdy

Posiadacz ważnego prawa jazdy wydanego w jednym z krajów członkowskich Unii Europejskiej może być prywatnym instruktorem osoby uczącej się jeździć, pod warunkiem że posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ma przynajmniej 24 lata i doświadczenie oraz umiejętność kierowania pojazdem, z którego korzysta uczeń. Ponadto instruktor jest zobowiązany udowodnić, że jego prawo jazdy będzie ważne w kraju wydania przez przynajmniej następne pięć lat.

Wymiana prawa jazdy na szwedzkie.

Prawo jazdy kraju członkowskiego Unii Europejskiej ważne w Szwecji, może zostać wymienione na szwedzkie prawo jazdy, pod warunkiem iż jego posiadacz na stałe zamieszkuje w Szwecji.

Urząd wojewódzki (länsstyrelsen) reguluje wszystkie kwestie związane z wymianą zagranicznych praw jazdy. Posiadacz prawa jazdy powinien udowodnić od kiedy posiada swoje prawo jazdy.

Prawojazdy z innych krajów

Aby prawo jazdy wydane w innym kraju (spoza UE), było ważne na terenie Szwecji muszĆ byęc speönione nastäpujĆce warunki:

- prawo jazdy musi być ważne w kraju, w którym zostało wydane;
- jego posiadacz nie może zamieszkiwać na terenie Szwecji dłużej niż jeden rok;
- jego posiadacz nie ma zawieszonego lub cofniętego szwedzkiego prawa jazdy;
- prawo jazdy nie zostało wymienione na szwedzkie prawo jazdy.

W przypadku kiedy prawo jazdy nie zostało zaprojektowane zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o Ruchu Drogowym z 1949 lub 1968 roku i nie jest sporządzone w języku angielskim, niemieckim lub francuskim, będzie ono ważne tylko w połączeniu z poświadczonym tłumaczeniem na język angielski, niemiecki, francuski, szwedzki, duński lub norweski.

Jeżeli prawo jazdy nie zawiera fotografii, będzie ważne tylko w połączeniu z dokumentem tożsamości zawierającym fotografię.

Wymiana prawa jazdy na szwedzkie

Prawo jazdy wydane w kraju nie należącym do Unii Europejskiej nie może zostać wymienione na szwedzkie prawo jazdy.

Prawo jazdy wydane w Szwajcarii lub Japonii i ważne na terenie Szwecji, może zostać wymienione na szwedzkie prawo jazdy pod warunkiem, że jego posiadacz spełnia wymagania osobowe i medyczne do otrzymania prawa jazdy w Szwecji oraz na stałe zamieszkuje w Szwecji.

Zasadniczo wniosek o wymianę prawa jazdy wydanego w Szwajcarii lub Japonii należy złożyć w ciągu roku od zamieszkania na terenie Szwecji.

 

opr. kd.

źródło: Szwedzki Urząd Drogowy

 

Szwecja, anonse1

 

prawo jazdy = körkort