Szwecja.net / +Info / Samochód / Opony...  
 

22.10.2009 r. 02606 = 

Opony zimowe

Nowe przepisy

Od 15 listopada 2009 r. obowiązują w Szwecji nowe przepisy, dotyczące opon zimowych i opon z kolcami (dubbdäck).

Wprowadza się następujące zmiany:

  1. Władze gminne mogą wprowadzić zakaz ruchu dla pojazdów wyposażonych w opony z kolcami, na określonej drodze lub odcinku drogowym.
  2. Zarejestrowane zagranicą samochody osobowe oraz lekkie samochody ciężarowe, poruszające się po szwedzkich drogach, obowiązują szwedzkie przepisy o oponach zimowych (patrz poniżej). Obowiązek ten obejmuje również szwedzkie pojazdy powracające lub wyjeżdżające z kraju, które do tej pory były czasowo zwolnione z wymogów szwedzkich przepisów w tym zakresie.
  3. Okres, w którym obowiązuje ogólny zakaz używania opon z kolcami, zostaje skrócony o dwa tygodnie i obejmuje czas między 16 kwietnia a 30 września.

Dotychczasowe przepisy:

Wymogi dotyczące opon zimowych

W okresie od 1 grudnia do 31 marca obowiązuje w Szwecji wymóg korzystania z opon zimowych lub innego równorzędnego wyposażenia (np. opon letnich z łańcuchami przeciwślizgowymi na wszystkich kołach), jeżeli panują zimowe warunki drogowe.

Wymóg ten dotyczy samochodów osobowych, lekkich samochódów ciężarowych oraz autobusów o ciężarze całkowitym do 3,5t. Jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, wymóg ten rozciąga się również na nią.

Wyjątki

Jeżeli jest to możliwe bez zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, niezależnie od powyższego wymogu, można prowadzić pojazd w następujących wypadkach:

  • Podczas jazdy próbnej lub holowania pojazdu w związku z naprawą, lub w podobnym celu;
  • Podczas jazdy najkrótszą, najbardziej wskazaną drogą do najbliższego organu kontroli technicznej (Bilprovning) i z powrotem;
  • Jeżeli pojazd według dowodu rejestracyjnego ma co najmniej 30 lat;
  • Jeżeli pojazd ma rejestrację zagraniczną*;
  • W czasie jazdy zaczynającej się lub kończącej się za granicą*;
  • Jeżeli prowadzisz na podstawie licencji dla pojazdu na sprzedaż (mającego zieloną tablicę rejestracyjną) najkrótszą, najbardziej wskazaną drogą z portu, stacji kolejowej, fabryki, warsztatu, lokalu przechowywania pojazdu lub podobnego do miejsca albo lokalu tu wymienionego rodzaju lub garażu. Na podstawie licencji dla pojazdu na sprzedaż dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu również w czasie pokazania lub w związku ze sprzedażą.
  • Jeżeli opony danego pojazdu według danych z dowodu rejestracyjnego mają średnicę obręczy nie przekraczającą 10 cali.

* Ten wyjątek zostaje anulowany od 15.11.2009 r.

Głębokość rowków

W zimowych warunkach drogowych w okresie od 1 grudnia do 31 marca głębokość rowków ogumienia musi wynosić co najmniej 3 mm na oponach samochodów osobowych, lekkich samochodów ciężarowych i autobusów o ciężarze całkowitym nie przekraczającym 3,5t oraz przyczep ciągniętych przez tu wymienione pojazdy.

Kolce

W okresie od 1 października do 30 kwietnia* dopuszczalne jest korzystanie z opon z kolcami. W innym czasie można też korzystać z opon z kolcami, jeżeli panują zimowe warunki drogowe, lub jeżeli istnieje obawa, że takie warunki mogą wy stąpić.

Jeżeli pojazd ciągnący ma opony z kolcami, przyczepa musi też mieć takie opony, gdy panują zimowe warunki drogowe.

Pojazd nie może mieć jednocześnie opon z kolcami i opon bez kolców.

* Nowy okres od 15.11.2009 r.: od 1 października do 15 kwietnia.

Co to są opony zimowe?

Oponami zimowymi mogą być zarówno opony z kolcami jak tzw. opony bezkolcowe z bieżnikiem zimowym.

Opony mają być:
- szczególnie wyprodukowane dla jazdy w warunkach zimowych,
- oznaczone literami M+S, M-S, M.S., M&S, MS lub Mud and Snow.

UWAGA!: Występują też opony oznaczone literami M i S, które nie są szczególnie wyprodukowane dla jazdy zimą, np. opony terenowe o szerokich rowkach.

Skoro nie wynika z opon, czy są one szczególnie wyprodukowane dla jazdy zimą, to Rada Informacyjna Branży Wytwórców Opon i STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) sporządziły wykazy dozwolonych opon zimowych. Informacje możesz również uzyskać u Twego dostawcy opon.

W oponach letnich jest mieszanka gumowa, która powoduje, że opony stają się zbyt twarde, gdy jest zimno. Dlatego należy używać opon zimowych, gdy temperatura zbliża się do zera lub jest poniżej zera.

Zimowe warunki drogowe

Praktycznie biorąc Policja ocenia, czy i kiedy panują zimowe warunki drogowe. Uważa się, że panują zimowe warunki drogowe, gdy na którejś części jezdni jest śnieg, lód, śnieg z błotem lub gdy jest mróz.

Najlepsze opony na tylnych kołach

Po to, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo poślizgu przy hamowaniu lub przy skręcie należy mieć na tylnych kołach opony o najgłębszych rowkach ogumowania lub opony, które według oceny mają najlepszą przyczepność do jezdni. W wypadku opon z kolcami należy mieć na tylnych kołach opony z najdłuższymi kolcami. Dotyczy to samochodów o napędzie zarówno na przednie koła jak na tylne koła.

Przechowywanie opon

Opony należy przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.

Ciężkie pojazdy

Ciężkie pojazdy nie są objęte wymogami dot. opon zimowych; Urząd Drogowy jednak poleca używanie opon zimowych, gdy panują zimowe warunki drogowe.

 

opr. kd.

źródło: Szwedzki Urząd Drogowy

 

 

Szwecja, anonse1

 

Szwecja, anonse1

 

 

zimowe opony = vinterdäck
letnie opony = sommardäck
opony z kolcami = dubbdäck