Szwecja Polen

10 maj 2003  

Polski import ze Szwecji 1998-2002

Dane pochodzą ze szwedzkiego "GUS"u. Nazwy towarów w.g. klasyfikacji SITC rev. 3 mogą odbiegać nieco od polskiej nomenklatury. W razie wątpliwości można, poprzez nr SITC porównać z nazewnictwem angielskim -- tutaj.

szwecja

SITC Rodzaj towaru Wartość w mln SEK Zmiana w % Udziałw %
    1998 1999 2000 2001 2002 01/00 02/01 2001 2002
0,1,22,4 Żywność, napoje, tytoń i in. 209 203 346 253 281 -27 11 2,0 2,2
04 Zboża i prod. zbożowe 39 17 161 52 33 -68 -37 0,4 0,3
091 Margaryna i tłuszcze spożywcze 50 100 89 77 15 -13 -81 0,6 0,1
4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne 43 24 26 49 106 92 114 0,4 0,8
                     
2 bez 22,3 Surowce i paliwa 1 094 1 695 1 462 1 554 1 430 6 -8 12,1 11,3
24 Drewno 44 74 82 78 89 -6 15 0,6 0,7
25 Masa celulozowa 113 182 222 128 366 -43 187 1,0 2,9
27 Surowce mineralne 58 71 91 106 87 16 -18 0,8 0,7
33 Oleje mineralne i prod. z nich 747 1 263 817 604 290 -26 -52 4,7 2,3
34 Gazy naftowe, węglowe i.t.p. 10 28 103 70 99 -32 41 0,5 0,8
35 Energia elektryczna - - 53 463 370 771 -20 3,6 2,9
                     
5-9 Prod. gotowe i pólfabrykaty 9 357 10 784 11 427 10 993 10 917 -4 -1 85,9 86,5
5 Prod. przemysłu chemicznego itp. 848 1 001 1 188 1 477 1 549 24 5 11,5 12,3
54 - medyczne i farmaceutyczne 124 206 271 474 402 75 -15 3,7 3,2
61 Prod. skórzane i wyprawiona skóra 9 30 39 144 217 269 51 1,1 1,7
62 Prod. gumowe 84 70 117 124 123 5 0 1,0 1,0
63 Prod. z drewna i korku (nie meble) 208 190 180 146 142 -19 -3 1,1 1,1
64 Papier i prod. papierowe 694 775 1 066 1 418 1 515 33 7 11,1 12,0
65 Włókno, tkaniny i art. konfekcyjne (nie ubrania) 449 425 417 449 462 8 3 3,5 3,7
66 Prod. z surowców mineralnych (nie metali) 139 136 131 122 138 -7 13 0,9 1,1
67 Żelazo i stal 565 621 674 771 1 024 14 33 6,0 8,1
68 Inne metale 289 195 341 255 338 -25 33 2,0 2,7
69,7,87,88,891 Prod. przemysłu narzędziowego 5 247 6 550 6 455 5 206 4 531 -19 -13 40,7 35,9
69 - praca w metalu 440 477 558 554 493 -1 -11 4,3 3,9
71-77 - maszyny i aparaty 3 176 4 788 3 613 3 242 2 779 -10 -14 25,3 22,0
71 -- agregatory, turbiny, silniki 282 446 290 171 128 -41 -25 1,3 1,0
721 -- rolnicze 51 36 60 103 112 70 9 0,8 0,9
723 -- do prac fundamentowych, ziemnych itp. 156 100 87 86 97 -2 13 0,7 0,8
725 -- papiernicze 57 38 28 78 94 176 20 0,6 0,7
728.49 -- do specjalnych czynności 43 77 54 109 100 102 -9 0,9 0,8
73 -- obróbka metali 72 99 63 65 102 4 56 0,5 0,8
741 -- termiczne, przemysłowe 195 226 178 179 140 0 -22 1,4 1,1
742,743 -- pompy, centryfugi, kompresory 265 201 217 167 138 -23 -17 1,3 1,1
744 -- mechaniczna obróbka metali 160 154 126 211 161 68 -24 1,7 1,3
745.1 -- narzędzia pneumatyczne 135 126 103 132 160 28 21 1,0 1,3
745.2 -- do czyszczenia i napełniania butelek itp. 52 61 52 69 55 32 -21 0,5 0,4
747 -- krany, wentyle itp. 61 56 48 58 50 22 -15 0,5 0,4
75 -- maszyny cyfrowe i biurowe 48 74 141 85 108 -40 26 0,7 0,9
764 -- sprzęt telekomunikacyjny 830 1 156 1 256 729 259 -42 -64 5,7 2,1
772 -- kontakty, bezpieczniki i in. zabezpiecz. el. 120 175 134 174 169 30 -3 1,4 1,3
773 -- druty, kable, izolatory do dystryb. prądu el. 201 1 134 291 217 210 -25 -3 1,7 1,7
775 -- do użytku domowego 95 93 94 95 109 2 14 0,7 0,9
776.4 -- mikroprocesory 1 1 3 82 160 .. 96 0,6 1,3
78,79 - Środki transportu 1 479 1 140 2 119 1 215 1 022 -43 -16 9,5 8,1
782 -- ciężarówki, pojazdy spec. 47 71 257 133 153 -48 15 1,0 1,2
783.2 -- ciągniki przyczepowe 12 186 496 297 229 -40 -23 2,3 1,8
784 -- części zamienne i dodatki do pojazdów motor. 1 345 789 964 675 525 -30 -22 5,3 4,2
793 -- statki i in. prod. pływające 10 2 302 5 6 -98 24 0,0 0,0
87 - Instrumenty pomiarowe i kontrolne 146 134 156 182 228 17 25 1,4 1,8
811 Budynki zmontowane lub elementy 80 74 65 66 46 0 -30 0,5 0,4
82 Meble, materace, poduszki, poszycia 255 217 245 295 202 21 -32 2,3 1,6
84 Ubrania 52 58 50 66 51 32 -24 0,5 0,4
893 Plastiki 194 189 191 227 354 19 56 1,8 2,8
                     
0-9 Totalnie 10 660 12 682 13 234 12 800 12 627 -3 -1 100,0 100,0
                     

 

  

  Opr. Szwecja.net.  Źródło: SCB.   © 2003 Szwecja.net