Szwecja Polen

10 maj 2003  

Polski export do Szwecji1998-2002

Dane pochodzą ze szwedzkiego "GUS"u. Nazwy towarów w.g. klasyfikacji SITC rev. 3 mogą odbiegać nieco od polskiej nomenklatury. W razie wątpliwości można, poprzez nr SITC porównać z nazewnictwem angielskim -- tutaj.

szwecja

SITC Rodzaj towaru Wartość w mln SEK Zmiana w % Udziałw %
    1998 1999 2000 2001 2002 01/00 02/01 2001 2002
0,1,22,4 Żywność, napoje, tytoń i in. 333 288 292 326 426 12 31 3,4 3,7
01 Mięso i produkty mięsne 79 57 63 93 87 47 -7 1,0 0,8
05 Owoce, warzywa 99 112 80 81 118 1 46 0,8 1,0
081 Żywność dla zwierząt 51 48 60 60 94 1 55 0,6 0,8
                     
2 bez 22,3 Surowce i paliwa 621 535 841 1 062 1 369 26 29 11,1 11,9
232 Guma syntetyczna, regeneraty gumowe 38 16 40 55 31 38 -44 0,6 0,3
24 Drewno 140 121 142 166 178 17 8 1,7 1,6
3 Paliwa mineralne 379 345 599 769 1 033 28 34 8,0 9,0
32 - węgiel kamienny, brunatny i torf 329 311 286 173 177 -40 3 1,8 1,5
333 Ropa naftowa 27 - - - 368 - .. - 3,2
334 Produkty rafineryjne z ropy naftowej 23 34 312 593 477 90 -20 6,2 4,2
                     
5-9 Cało- i półfabrykaty 4 801 5 077 6 793 8 194 9 679 21 18 85,5 84,4
5 Prod. przemysłu chemicznego itp. 463 322 559 524 445 -6 -15 5,5 3,9
62 Prod. gumowe 50 55 72 88 177 22 102 0,9 1,5
63 Prod. z drewna i korku (nie meble) 238 298 351 423 448 20 6 4,4 3,9
64 Papier i prod. papierowe 94 163 156 214 247 37 16 2,2 2,2
65 Włókno, tkaniny i art. konfekcyjne (nie ubrania) 157 160 165 199 208 21 4 2,1 1,8
66 Produkty z surowców mineralnych (nie metali) 140 167 185 195 215 6 10 2,0 1,9
67 Żelazo i stal 129 98 111 86 79 -22 -8 0,9 0,7
68 Inne metale 426 407 684 289 148 -58 -49 3,0 1,3
69,7,87,88,891 Prod. przemysłu narzędziowego 1 766 1 976 2 961 4 282 5 257 45 23 44,7 45,8
69 - praca w metalu 306 344 442 609 618 38 2 6,4 5,4
71-77 - maszyny i aparaty 1 079 1 280 1 560 2 300 3 461 47 50 24,0 30,2
71 -- agregatory, turbiny, silniki 150 153 79 130 142 65 10 1,4 1,2
723 -- do prac fundamentowych, ziemnych itp. 101 61 65 60 82 -7 35 0,6 0,7
73 -- obróbka metali 21 29 49 50 66 2 33 0,5 0,6
742,743 -- pompy, centryfugi, kompresory 30 42 67 81 77 21 -6 0,8 0,7
744 -- mechaniczna obróbka metali 28 45 54 60 61 11 2 0,6 0,5
746 -- łożyska 9 65 144 142 141 -1 -1 1,5 1,2
75 -- maszyny cyfrowe i biurowe 9 14 17 21 93 23 340 0,2 0,8
761 -- odbiorniki telewizyjne 108 137 175 295 500 69 70 3,1 4,4
764 -- sprzęt telekomunikacyjny 97 134 85 353 788 315 123 3,7 6,9
771 -- transformatory i przetworniki elektryczne 18 25 51 115 81 125 -30 1,2 0,7
772 -- kontakty, bezpieczniki i in. zabezpieczenia elektryczne 39 45 45 71 47 58 -34 0,7 0,4
773 -- druty, kable, izolatory do dystrybucji prądu elektrycznego 172 217 287 410 691 43 68 4,3 6,0
775 -- do użytku domowego 68 66 122 168 270 38 61 1,8 2,4
78,79 - Środki transportu 349 317 915 1 300 1 113 42 -14 13,6 9,7
781.2 -- samochody osobowe 1 2 99 72 38 -28 -48 0,7 0,3
783.1 -- autobusy 40 74 21 102 360 382 254 1,1 3,1
784 -- części zamienne i dodatki do pojazdów motorowych. 124 99 274 389 452 42 16 4,1 3,9
786 -- przyczepy, kontenery i tp. 82 94 128 144 142 13 -2 1,5 1,2
792 -- samoloty i części do nich 0 0 0 458 1 .. -100 4,8 0,0
793 -- statki i in. prod. pływające 20 17 333 45 50 -87 11 0,5 0,4
87 - Instrumenty pomiarowe i kontrolne 29 33 42 66 57 59 -13 0,7 0,5
813 Armatura oświetleniowa itp. art. 89 80 56 64 68 15 7 0,7 0,6
82 Meble, materace, poduszki, poszycia 687 795 916 1 208 1 653 32 37 12,6 14,4
84 Ubrania 341 314 298 326 312 9 -4 3,4 2,7
892 Druki 50 55 74 46 63 -38 39 0,5 0,6
893 Plastiki 57 74 78 96 120 23 25 1,0 1,0
                     
0-9 Total 5 755 5 900 7 926 9 583 11 474 21 20 100,0 100,0
                     
    1998 1999 2000 2001 2002 01/00 02/01 2001 2002
                     

  

  Opr. Szwecja.net.  Źródło: SCB.   © 2003 Szwecja.net zip-PDF, 26K