Wynalazki

W trakcie opracowywania. Sporządziłem tylko listę największych, szwedzkich naukowców i wynalazców:

Olof Rudbeck starszy XVII wiek, odkrył system limfatyczny.
Anders Celsius (1701-44), termometr, stopnie Celsiusz;
Carl von Linné (1707-78), Systema naturae, klasyfikacja roślin i minerałów;
Carl Wilhelm Scheele (1742-86), odkrył chlor;
John Ericsson (1803-89), śruba napędowa statków;
Alfred Nobel (1833-96), dynamit;
Gustaf de Laval (1845-1913), separator;
Lars Magnus Ericsson (1846-1926), rozwój telefonu i centralek telefonicznych, zał. LM Eicsson;
Johan Petter Johansson (1853-1943), wynalazca klucza ăfrancuskiegoÓ;
Nils Gustav Dalén (1869-1937), gasfyren;
Fredrik Ljungström (1875-1964), turbina parowa;
Sven Wingquist (1876-1953), łożysko kulkowe;
Baltzar von Platen (1898-1984), lodówka bez ruchomych części;
Victor Hasselblad (1906-78), jednosoczewkowy fotograficzny aparat lustrzany;
Erik Wallenberg (1915-99) och Ruben Rausing (1895-1983), system opakowań papierowych Tetrapak;
Rune Elmquist (1906-96), pacemakern -- rozrusznik serca.

Współczesne, szwedzkie wynalazki

Nils Bohlins - trzypunktowy pas bespieczeństwa
Firma LM Eriksson - dygitalna centrala telefoniczna AXE
Håkan Lans - myszka komputerowa, computerowa grafika kolorowa oraz GP&C - satelitarny system nawigacyjny,
Lars Leksells - nóż chirurgiczny Gamma.

 

 

Szwecja, anonse1