Szwecja.net Szwecja.net / Kraj / Władza / ...  
Szwecja, Sztokholm, centrum władzy.
 Król  Parlament  Rzad  Ratusz

Centrum władzy w Szwecji. W promieniu paru krolów znajdują się podstawowe ośrodki władzy. 

Przesuń kursor nad pszczególne nazwy pod zdjęciem.

2006-01.21  01047

Władza

Szwecja jest monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest Król, który jest symbolem ciągłości historycznej Szwecji. Król pełni funkcje reprezentacyjne. Władza polityczna jest sprawowana w ramach demokracji reprezentacyjnej. W 1974 roku wpisano zasadę demokracji parlamentarnej do Konstytucji szwedzkiej. „Wszelka oficjalna władza pochodzi od narodu. Podstawę rządów narodu szwedzkiego stanowi wolna wymiana poglądów oraz powszechne i równe prawo elekcji. Urzeczywistnia się ona w ramach reprezentacyjnego i parlamentarnego ustroju politycznego państwa oraz poprzez samorząd wspólnot regionalnych.” - głoszą pierwsze zdania obecnej konstytucji.

Zarządzanie Państwem

Praktyczne zarządzanie państwem odbywa się na trzech poziomach:
1. Narodowy - parlament, rząd, ministerstwa i urzędy państwowe
2. Regionalny - zarządy województw (länsstyrelse) oraz samorządy wojewódzkie (landstinget)
3. Lokalny - władze gminne

Sprawa się nieco komplikuje gdy uwzględnimy Unię Europejską. Od czasu przystąpienia Szwecji do Unii w 1995 roku, podporządkowała się ona prawom Unii. W razie sprzeczności między prawem szwedzkim, a unijnym, obowiązuje to ostatnie. Pojawił się więc nowy, ponadpaństwowy element władzy nad Szwecją. Na stronach rządowych* prezentuje się nadal szwedzki model zarządzania państwem jako trzypoziomowy, podkreślając jednak, że istnieje też poziom europejski. Czyli coś w rodzaju trzech muszkieterów, których było czterech.

 

 * 2006.01.21: http://www.regeringen.se/sb/d/505