Szwecja.net Szwecja.net / Kraj / Władza / ... 00731  
 Król  Parlament  Rzad  Ratusz

Centrum władzy w Szwecji. W promieniu paru krolów znajdują się podstawowe ośrodki władzy. 

Przesuń kursor nad pszczególne nazwy pod zdjęciem.

2006-10-12

Parlament czyli Riksdag

Parlament, po szwedzku zwany „riksdag”, jest władzą ustawodawczą. Parlament jest jednoizbowy i ma 349 mandatów, które otrzymują różne partie polityczne, w zależności od wyników wyborów. Wybory do parlamentu odbywają się co cztery lata, zawsze w trzecią niedzielę września. W wyborach mogą brać udział obeywatele szwedzcy, którzy ukończyli 18 lat. Mieszkńcy Szwecji, którzy nie posiadają obywatelstwa szwedzkiego mogą brać udział jedynie w wyborach do władz lokalnych, wojewódzkich i gminnych.

Na 349 mandatów 310 przypada ze stałych okrę gów wyborczych, natomiast 39 to tzw. mandaty wyrównawcze. Kraj podzielony jest na 28 okręgów wyborczych. 310 mandatów rozdziela się między okręgi wyborcze proporcjonalnie do ilości obywateli uprawnionych do głosowania w danym okręgu. Mandaty wyrównawcze przydzielane są partiom politycznym w okręgach wyborczych po zakończeniu wyborów, w zależności od ilości głosów oddanych na reprezentantów poszczególnych partii.

By otrzymać miejsce w parlamencie musi dana partia uzyskać minimum 4% głosów w całym kraju lub 12% w jednym okręgu wyborczym. Ordynacja wyborcza jest jednolita dla wszystkich i nie ma tu (jak w Polsce) odzielnych ordynacji dla mniejszości narodowy czy innych grup społecznych.

Zgodnie z konstytucją zadaniem Parlamentu jest: ustanawianie praw, podejmowanie decyzji dotyczących podatków państwowych oraz sposobu rozdziału państwowyh środków finansowych. Do innych zadań Parlamentu należy kontrola zarządzania i administrowania kraju. Parlament szwedzki posiada więc władzę prawodawczą, finansową i kontrolną.

Przy Parlamencie obraduje 16 stałych komisji parlamentarnych. Zadaniem Komisji jest przygotowanie rządowych projektów ustaw, interpelacji poselskich oraz sprawozdań i propozycji od innych instytucji parlamentarnych, n.p. banku centralnego. Komisje parlamentarne mają również prawo własnych inicjatyw wnoszenia projektów ustaw parlamentarnych w sprawach dotyczących ich specjalności. Prawo to jednak stosowane jest w stopniu bardzo ograniczonym.

Rząd jest zobowiązany informować parlament o decyzjach podjmowanych w Parlamencie Europejskim. W tym celu powołana została specjalna komisja do spraw Unii Europejskiej.


Aktualny podział mandatów w Riksdagu...

 

Wyniki wyborów 2006 roku:

Głosy 2006 2002
ilość % mandaty ilość % mandaty
M Moderata 1456014 26,23 97 809041 15,26 55
C Center 437389 7,88 29 328428 6,19 22
Fp Liberałowie 418395 7,54 28 710312 13,39 48
Kd Chrześcijańska Dem. 365998 6,59 24 485235 9,15 33
S Socjaldemokraci 1942625 34,99 130 2113560 39,85 144
V Komuniści 324722 5,85 22 444854 8,39 30
Mp Zieloni 291121 5,24 19 246392 4,65 17
  Inni 315014 5,67 0 165390 3,12 0

Stosunek sił bloku rządowego i opozycji

% Mandaty

Koalicja rządowa M+C+Fp+Kd

48,24 178
Opozycja S+Mp+V 46,08 171

Wybory 2002

Ostatnie wybory odbyły się we wrześniu 2002 roku. Oto wyniki:
  % Mandaty
Blok lewicowy 43,97 174
Zieloni 4,64 17
Blok centroprawicowy 48,23 158