Szwecja / Kraj / Władza i polityka / Partie polityczne / ... 00537  
 

Socialdemokraterna (s)

Logo   Nazwa / tradycja polityczna Przywódcai

Polska nazwa: Socjaldemokraci
Angielska nazwa: the Swedish Social Democratic Party.
Ideologia: demokratyczny socjalizm.

Skrót: S

Oficjalna strona partii:
http://www.socialdemokraterna.se/


Stefan Löfven.

Nazwa

Pierwotna nazwa „Socialdemokratiska Arbetare-Partiet”. Potem „Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti, SAP”. Dziś partia używa głównie nazwy „Socialdemokraterna”. W Państwowym Urzędzie Wyborczym jest jednak zarejestrowana jako „Arbetarepartiet-Socialdemokraterna”.

Na nasze pytanie o właściwą nazwę partii, skierowane do jej sekretariatu 05.12.2005, otrzymaliśmy odpowiedź podpisaną przez Laila Naraghi: „Używamy nazwy Socjaldemokraterna we wszystkich okolicznościach, np. w naszym statucie, naszych drukach i kampaniach.” Najnowszy partyjny statut z 2005 r. ma jednak tytuł: „Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti” (Stadgar = Status). Zobacz Statut s.

Ideologia i polityka

Partia wywodzi się z ruchu związkowego końca XIX wieku. Założona w 1889 r. głównie przez działaczy związkowych. Czołowe postacie to: August Palm, Hjalmar Branting i Fredrik Sterky.
Na kongresie założycielskim deklarowano chęć przeprowadzenia socjalistycznej przebudowy społeczeństwa drogą pokojową, bez użycia przemocy.

Ideologicznie SAB kształtowana była przez socjaldemokrację niemiecką. Niemiecki Program Gotha (1875r) - mieszanka idei Marksa i niemieckiego socjalisty Ferdinanda Lassalle - traktowano na początku jako program SAP. August Palm, Hjalmar Branting podzielali marksistowską interpretację historii jednak Branting ewoluował potem w kierunku rewizjonistycznych poglądów Eduarda Bernsteina.

Program, przyjęty na kongresie w 2001, zaczyna się od słów:

„Socjaldemokracja chce kształtować społeczeństwo oparte na ideałach demokracji oraz równości wszystkich ludzi. Wolni i równi ludzie w solidarnym społeczeństwie to cel demokratycznego socjalizmu.”

Socjaldemokraci są silnie związani (nawet uzależnieni) z centralą związków zawodowych LO. Jest to symbioza bardzo podobna do tej, jaka panowała w Polsce w okresie PRL. Jeszcze do niedawna, każdego kto zapisał się do związków zawodowych, a dla wielu było to konieczne by należeć do kasy bezrobotnych, przymusowo wcielano do Socjaldemokratów. Dawało to ogromne korzyści materialne partii.

Z niewielkimi przerwami Socjaldemokraci sprawują władzę w Szwecji od 1932 roku. Ich władza wykracza znacznie poza sferę polityki. Partia ma kontrolę nad wieloma instytucjami społecznymi, a nawet przedsiębiorstwami komercyjnymi. System partyjnej nomenklatury, pozwalający na dowolne przydzielanie wysokich stanowisk zasłużonym działaczom partyjnym, wzmacnia znacznie ich władzę nad krajem. Po przegranych wyborach w 2006 r. w opozycji.

W kwietniu 2004 r. Socjaldemokraci byli jedyną partią, która chciała wprowadzić dyskryminacyjne „przepisy przejściowe” na modłę niemiecką, które miały zamknąć drogę Polakom i innym nowym obywatelom UE z byłego obozu socjalistycznego (oprócz Niemców), do szwedzkiego rynku pracy. Szwedzki parlament - Riksdag - nie dopuścił jednak do tego.

Socjaldemokraci wspomagają agresywne i obraźliwe kampanie szowinistycznych związków zawodowych LO skierowane przeciwko robotnikom z Polski i innych krajów byłego obozu socjalistycznego.

Logo

Logo Socjaldemokratów ma przestawiać silnie stylizowaną różę. Jednak przy uważnym spjrzeniu można w nim znaleźć całkiem inne elementy:

Szwecja, logo Socjaldemokratów

Używane obecnie logo stworzył hiszpański projektant Javier Marisca na początku lat 1990-tych. Ówczesny szef partii Ingvar Karlsson latał wówczas razem ze swoją przyboczną Moną Sahlin do Hiszpanii by konsutowć projekt.

Można odnieść wrażenie, że Marisca zakpił sobie ze szwedzkich socjalistów, gdyż małpa przypomina Karlsson, a papuga Sahlin.

 

 

Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

 

Opr. Ryszard Nowak
info@szwecja.net

Ostatnia aktualizacja: 11-03-2015.

Link: http://szwecja.net/fs/KRAJ-partie-s.html