Szwecja / Kraj / Władza i polityka / Partie polityczne / ... 00502  
 

Moderata samlingspartiet (M)

symbol   nazwa / tradycja polityczna przywódca

Polska nazwa: Partia Moderata; Moderaci
Angielska nazwa: The Moderate Party
Ideologia: Umiarkowana prawica; partia liberalno-konserwatywna.

Skrót: m

Oficjalna strona partii:
http://www.moderat.se/

Szwecja, Moderaci, Anna Kinberg Batra

Ulf Kristersson
od 1-10-2017 r.

Główna partia Aliansu (Alliansen), koalicji czterech partii rządzącej w latach 2006-2014 – Moderatów (M), Center (C), Liberałów (FP) i Chrześcijańskich Demokratów (KD).

Nazwa

Z powodu słowa „samling” - zbiór, zebranie, zgromadzenie, koalicja - w nazwie partii, spotyka się na polskich stronach karkołomne tłumaczenie „Umiarkowana Partia Zgromadzenia”. Słowo to oznacza tutaj raczej koalicję, zjednoczenie, konfederację. Nie ma ono dzisiaj żadnego znaczenia dla opisu ideologicznego profilu partii, a jest jedynie historyczną pozostałością.

Dobrym spolszczeniem nazwy partii jest określenie „Moderaci”. Nie oddaje ono wprawdzie jej charakteru politycznego, ale oryginalna nazwa nie czyni tego również. „Moderat” oznacza umiarkowany. Partia sama tłumaczy swoją nazwę na angielski „The Moderate Party”, pomijając identyfikację polityczną.

Ideologia i polityka

Mimo swojej „umiarkowanej” nazwy, na szwedzkiej skali politycznej traktowana jako partia prawicowa, zwłaszcza przez oponentów.

Założona została w 1904 r. jako partia narodowo-konserwatywna. W 1938 r. przybrała nazwę Högerpartiet (Partia Prawicowa), a w 1969 r. obecną nazwę Moderata samlingspartiet.

Obecnie Moderaci jednoczą zarówno konserwatywne, jak i liberalne idee społeczne. Od 1946 r. program Moderatów składa się z dwóch części - plan działania oraz program ideologiczny. Moderaci stawiają przede wszystkim na wolność obywatelską człowieka - społeczeństwo wolnych i niezależnych obywateli. „Wolność jednostki, wspólnot ludzkich oraz naszego narodu to podstawa tej polityki, która odnowi oraz rozwinie szwedzkie społeczeństwo” - głoszą pierwsze słowa programu partyjnego.

W sprawach gospodarczych partia popiera przedsiębiorców oraz gospodarkę wolnorynkową. Walczy z nadmiernymi podatkami oraz z uzależnianiem obywateli od dotacji państwowych. Stara się ograniczać totalitarne zapędy państwa, walcząc o jak największy obszar wolności dla indywidualnego obywatela. Jest pozytywnie nastawiona do UE oraz NATO.

Przed wyborami 2006 r. Moderaci tworzą blok wyborczy „Alians dla Szwecji”, razem z innymi partiami centroprawicy - c, fp, kd. Obecnie, po wygranych przez Alians wyborach, są główną partią koalicji rządzącej.

W kwietniu 2004 r. Moderaci zajmowali początkowo niejasne stanowisko w sprawie propozycji socjaldemokratycznego rządu wprowadzenia dyskryminacyjnych „przepisów przejściowych”, które Polakom i innym nowym obywatelom UE z byłego obozu socjalistycznego miały zamknąć drogę do szwedzkiego rynku pracy. Krytykując propozycję rządową proponowali własny model dyskryminacyjnych „przepisów przejściowych”. W rozstrzygającym głosowaniu byli jednak przeciw propozycji rządowej.

 

 

Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

 

© Szwecja.net
info@szwecja.net

Ostatnia aktualizacja: 28-12-2014.