lewo Szwecja.net / Kraj / ... nic
 

Podział administracyjny Szwecji

Podział administracyjny Szwecji nie odbiega zbytnio od systemu polskiego. Szwecja podobnie jak Polska jest podzielona na województwa (län) oraz gminy (kommun). Obecnie jest w Szwecji 21 województw oraz 290 gmin. Najmłodszą gminą jest Knivsta, która odłączyła się od gminy Uppsala w 2003 roku.

Mapka na prawo pokazuje granice i położenie województw. Podstawowe dane każdego województwa oraz listę tworzących go gmin znajdą Państwo klikając na mapkę lub nazwę wybranego województwa.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się w jakim rejonie Szwecji leży dane województwo, wystarczy wskazać jego nazwę na liście obok mapki.