Szwecja.net / Kraj /Info. ogólne / ...       
xxx

Służba zdrowia w Szwecji

Dr Med. Janusz Kasina
Dr Krzysztof Osuchowski

 

Finansowanie.

Dochód narodowy Szwecji w roku 1999 wyniósł 529 204 mln koron. Ilość mieszkańców w grudniu 1999 wyniosła 8,861 mln. W czasie roku 1999 wzrosła ilość mieszkańców Szwecji o 7 104 osób. Ilość zgonów w tym samym roku wyniosła 94 384, wyemigrowało 35 705, a imigrowało 49 839 osób.

Na służbę zdrowia przeznaczono 7,6% BNP, tzn 127 886 mln koron. Na jednego mieszkańca wyniosło to 14 470 koron.

Źrodło finansowania

Służba zdrowia w Szwecji finansowana jest w 68, 7% przez podatki. Z tego podatek wojewódzki i gminny pokrywa 70%, dodatki państwowe 12,5%, a opłaty pacjentów 3,5%. Podatek przeznaczony na służbę zdrowia stanowi 4,95% zarobków.

Struktura wydatków.

Koszty wojewódzkich służb zdrowia obejmują przychodnie, szpitale (krótkie pobyty), geriatrię, przychodnie stomatologiczne i kilka innych wyniosły w roku 1998 95 miliardów koron, co oznacza wzrost w porównaniu z rokiem 1997 o 4%.

Podział wydatków w roku 1998:
szpitale — 61,3%
przychodnie — 20,6%
psychiatria — 9,2 %
geriatria — 5,4%
stomatologia — 3,5%

Koszty leków w roku 1998 wyniosły 5820 mln koron, co oznacza wzrost o 19,5% w porównaniu z rokiem 1997. 10% kosztów służby zdrowia pochłania leczenie ludzi w wieku podeszłym — chirurgia serca, operacje plastyczne stawów, operacje zaćmy, złamania szyjki kości udowej.

Organizacja służby zdrowia

Szwedzka służba zdrowia podzielona jest na 6 regionów, które odpowiadają za współpracę z wojewódzkimi służbami zdrowia oraz za specjalne, wysoko wyspecjalizowane usługi.

Służba zdrowia dysponuje 38 100 miejscami szpitalnymi (o 4200 mniej niż w roku 1998). Ilość miejsc dla pacjentów geriatrycznych wynosi 4700, dla pacjentów psychiatrycznych 7300.

Szwecja dysponuje 86 szpitalami, z czego jest 9 szpitali regionalnych, 26 szpitali wojewódzkich oraz 51 szpitali miejskich. 9 szpitali dysponuje ilością łóżek przekraczajacą 800 miejsc.

Ilość miejsc szpitalnych na 1000 mieszkańców: 4,3.
Średni czas hospitalizacji: 5,5 dnia na internie, 4,6 na chirurgii.
Ilość wizyt pacjentów u lekarzy wyniosła: 20, 3 mln, z czego 10,2 w przychodniach otwartych prowadzonych przez państwo (landsting), a 1,2 mln u lekarzy prywatnie praktykujących.
Ilość zakończonych leczeń stomatologicznych wyniosła 3,65 mln

Struktura zatrudnienia w służbie zdrowia

W roku 1998 pracowało w Szwecji:
Lekarze — 23 800,
Pielęgniarki — 91 800,
Niższa służba pielęgniarska — 103 400,
Fizykoterapeuci — 6 700,
Terapeuci pracy — 6 300.