UPPSALA


Liczba mieszkańców: 257 423 osób
Powierzchnia: 6 989 km2
Gęstość zaludnienia: 42 mieszk./km2
Siedziba władz: Uppsala
Produkt Regionalny Brutto* : 58 630 mln SEK
PRB/mieszk. (śr.kraj. 226)*: 201 tys SEK
Indeks (Kraj=100)*: 91

Źródło SCB.

* Dane z 1999 przy PNB 2 004 651 mln SEK


Kolebka Szwecji, coś w rodzaju polskiego Gniezna i Krakowa razem. Na wzgęrzach starej Uppsali wybierano pierwszych, szwedzkich władców. Tutaj też rozpoczęłasię industralizacja Szwecji, prowadzona przez przybyłych z Belgii Walonów.

Dziś jest Uppsala bardzo ekspansywnym regionem, związanym z regionem sztokholmskim, z którym graniczy od południa. Szczególnie szybki rozwójn astępuje m.in. w dziedzinach Life Science (farmacja, biotechnika, bioinformatyka i.t.p.) oraz IT. Dwa uniwersytety w Uppsali dostarcza wysokokfalifikowanych kadr. W północnacześci okręgu dominuje przemysł energetyczny z elektrownią atomową Forsmark na czele.

Uppsala o sobie...
Oficjalna witryna: SEwww.c.lst.se

Gminy:

Enköping
Håbo

Tierp
Uppsala
Älvkarleby
Uppsala
Östhammar