lewo Szwecja.net / Kraj nic nic

Kraj

Szwecja jest chyba najbardziej urozmaiconym krajem Europy, zarówno pod względem klimatycznym, krajobrazowym oraz kulturowym. Odległość między Kiruną na północy, a Malmo w południowej Szwecji jest mniej więcej taka sama jak między Warszawą, a Sycylią. Różnice pomiędzy regionami są równie duże — od wysoko uprzemysłowionych terenów południowej i środkowej Szwecji, po niemal dziewiczą północ, zamieszkałą przez jedynych „Indian” Europy, hodowców reniferów — Lapończyków. Mimo tych ogromnych różnic zdołano w Szwecji wypracować stabilną i efektywną administrację państwową i lokalną.

Szybki przegląd wszystkich województw szwedzkich zapewnia interaktywna mapka na prawo. Klik w wybrane województwo otwiera stronę z podstawową o nim informacją. By dowiedzieć się w jakim rejonie Szwecji leży dane województwo, wystarczy wskazać jego nazwę na liście obok mapki.

Warto też przeczytać opracowanie pani Hanki Jefimowicz „Kraj i regiony” w dziale Turystyka.

foto: Bengt Hedberg

Szwecja, anonse1

Szwecja, anonse1